STTK: Ilmastosopu tärkeä, kasvu edellyttäisi vahvempaa panostusta osaavaan työvoimaan

Talous

Hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle tasapainottaa julkista taloutta merkittävästi kuluvaan vuoteen nähden. Velkaantuminen vähenee, ja velkasuhde bruttokansantuotteeseen nähden tasoittuu.
– STTK:n mielestä on myös hyvä, että yhteiskunta avautuu koronakriisin jäljiltä normaaliin terveysturvallisuus huomioiden, ekonomisti Antti Koskela toteaa.
 
Talous- ja työllisyyskehityksen vahvistamiseksi on STTK:n mielestä jatkettava elvytystä ja vietävä sovittuja työllisyystoimia eteenpäin.
– Myönteistä budjettiesityksessä on exit- eli arvonnousuvero, jolla vahvistetaan veropohjaa.
 
Sopu ilmastotoimista hallituksen kesken on tärkeä signaali.
– Ilmastotavoitteista on pidettävä kiinni ja niitä on vietävä määrätietoisesti kohti konkretiaa. Hallituksen yhteisymmärrys vaadittavista toimenpiteistä on tärkeä viesti muutoksesta. Samalla on huolehdittava oikeudenmukaisesta siirtymästä. Parlamentaarisen seurantaryhmän tehtäväksi jää sitouttaa kaikki eduskuntapuolueet ilmastotoimiin, Koskela korostaa. 

STTK pitää välttämättöminä hallituksen hoito- ja palveluvelan purkuun kohdistamia lisäresursseja. Alan oma ohjelma osaavan työvoiman varmistamiseksi on tarpeellinen päätös, samoin kuin rahoituksen aikaistaminen sote-alueille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan turvaaminen koronan jälkeen on myös talouskasvun edellytys. Tieteeseen ja tutkimukseen kaavailtujen leikkausten peruminen tukee orastavaa kasvua kestävästi.

Tavoitteena olevaan työllisyysasteeseen nähden tarvitaan lisää panostuksia, jotta pohjoismainen taso saavutetaan. Olennainen asia on osaavan työvoiman saatavuus.
– Se edellyttää vauhtia jatkuvan oppimisen toimiin ja kansainväliseen rekrytointiin. Ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen kehittäminen on tärkeä askel ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia osaavan työvoiman saamiseen, Koskela korostaa.

Hallitus suuntaa 70 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamisen.
– Se on tärkeää oppivelvollisuusiän nostamisen myönteisten vaikutusten ja ammatillisen koulutuksen laadun sekä saatavuuden varmistamiseksi. Lisäresurssit korkeakoulujen aloituspaikkoihin olisivat olleet tervetulleita. Hallituksen tavoite saada vähintään puolelle nuorista aikuisista korkeakoulututkinto vuoteen 2030 mennessä on edelleen ajankohtainen.

STTK jää kaipaamaan budjettiriihestä konkreettisia toimia palkkatasa-arvon edistämiseksi.
– Hallituksen tahtotila samapalkkaisuusohjelman ja palkka-avoimuuden edistämiseksi jäi vielä avoimeksi, Koskela harmittelee. 

Lisätietoja STTK:ssa: ekonomisti Antti Koskela, puhelin 044 543 9838.

Ajankohtaista

4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue