SuPerin Paavola: Lähihoitajat hoitavat koronakriisiä vanhustenhoidossa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii lähihoitajille rahallista korvausta merkittävästä työstään koronakriisin hoitamisessa. Koronatartunnat ovat levinneet monessa hoivakodissa, mikä kuormittaa työntekijöitä. Jos korona leviää vanhustenhoidossa, seuraukset ovat helposti kohtalokkaat. Hoivakodissa koronaan sairastuva hoidetaan paikan päällä eikä häntä siirretä sairaalahoitoon. Myös kotihoidon rooli koronakriisin hoitamisessa on kriittinen ja jos kriisin hoidossa epäonnistutaan, kotihoidon asiakkaiden sairastumiset kuormittavat erikoissairaanhoitoa.

Vanhustenhoito on keskeinen sektori koronakriisin hoitamisessa. Henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava ja kuormittavasta työstä on maksettava kunnollinen korvaus. Tartuntojen ehkäiseminen, koronapotilaiden hoitaminen ja työskentely suojavarusteiden kanssa lisäävät työmäärää ja on fyysisesti raskasta.

– Hoivakodeissa hoidetaan koko ajan koronapotilaita ns. normaalityön lisäksi. Potilaita ei siirretä sairaalahoitoon vaan heidät hoidetaan omissa asumisyksiköissään. Riski omasta ja läheisten sekä asiakkaiden sairastumisesta on läsnä joka päivä. Työntekijöille on maksettava rahallinen korvaus työstä, jota he tekevät poikkeuksellisen kuormittavissa olosuhteissa, Paavola vaatii.

Vanhustenhoidon tilanne on ollut heikko jo pitkään, ja koronakriisi on heikentänyt entisestään huonoa henkilöstötilannetta. Työmäärä ja kuormittavuus ovat kasvaneet ja lisäksi henkilöstön sairauslomat ja karanteenit ovat lisänneet henkilöstön tarvetta. Koulutettua hoitohenkilökuntaa on ollut jo pitkään liian vähän ja mitoitukset eivät ole kaikkialla yltäneet edes minimitasolle. Lakiuudistuksen toivottiin tuovan helpotusta tilanteeseen heti, mutta kaikkialla ei ole vieläkään ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin. Koronakriisistä selviämisen edellytys on, että hoitohenkilökuntaa on riittävästi ja hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön.
Riittävästä suojautumisesta on huolehdittava vanhustenhoidossa koko ajan. Kaikki asiakkaat kuuluvat riskiryhmään, ja esimerkiksi muistisairaiden liikkumista on haastava valvoa joka hetki.

– Vierailut hoivakodeissa tulee rajoittaa minimiin, vaikka se kuormittaakin henkilöstöä ja asukkaita sekä omaisia ja läheisiä, Paavola muistuttaa.

– On tärkeää, että myös kotihoidossa on riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa ja suojautumisesta huolehditaan. Kontaktit ja hoitajien vaihtuvuus on rajoitettava vain välttämättömään, ja läheisten vierailuja tulee nyt välttää.

On huolehdittava siitä, että osaavat hoitoalan ammattilaiset pysyvät alalla jatkossakin. Koronakorvaus vaikuttaa toimeentulon lisäksi kokemukseen oikeudenmukaisuudesta ja kasvattaa luottamusta siihen, että joustaminen on vastavuoroista.

– Hoitoalaa on vaadittu venymään kaikissa tilanteissa, mutta rahallisen korvauksen saaminen tuntuu olevan kohtuuttoman vaikeaa, Paavola moittii.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue