SuPerin Paavola: Hoitajien tulee saada koronataistelusta asianmukainen korvaus

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaati valtiovallalta rahallista korvausta hoitajille poikkeuksellisen kuormittavasta työstä korona-aikana. Paavola avasi SuPerin liittokokouksen tänään tiistaina. Kokous pidetään 15.-16. syyskuuta monimuotokokouksena. Osa kokousedustajista kokoontuu Helsingissä Messukeskuksessa ja osa edustajista osallistuu kokoukseen etäyhteyksin. Kokouksessa valitaan liiton puheenjohtajisto ja vahvistetaan liittohallitus.

Hoitajat ansaitsevat konkreettisen rahallisen korvauksen poikkeuksellisen kuormittavasta työstä korona-aikana. Suojavarusteiden kanssa työskenteleminen on raskasta, ja hoitajat ovat joutuneet joustamaan työajoissa ja olemaan jatkuvassa valmiudessa kriisitilanteita varten. Työntekijöiden on toistuvasti pitänyt riskeerata oma ja läheistensä turvallisuus poikkeuksellisena aikana.

Jatkuvan uhan ja epävarmuuden alla työskenteleminen on erityisen kuormittavaa. Vanhustenhoidossa on jouduttu eristämään vanhuksia läheisistään. Hoitajan eettinen kuorma poikkeustilanteessa, jossa asiakkaat kärsivät suuresti olosuhteista, on suuri.

SuPer on yhdessä Tehyn kanssa vedonnut maan hallitukseen budjettiriihen alla koronakorvauksesta. Hoitajille on annettava rahallinen korvaus riskialttiista työstä koronapandemian aikana myös Suomessa kuten on tehty useissa muissa Euroopan maissa. Tilanne on ollut hyvin poikkeuksellinen ja jatkuu edelleen. Tartunnat ovat kasvussa, ja testaus ja jäljitys vaativat työvoimaa. Hoitotyössä varaudutaan yhä koronariskiin ja tehdään pitkiä ja kuormittavia työvuoroja raskaissa suojavarusteissa. Tilanne ei todellakaan ole ohi.

Koronaepidemia on siirtänyt hoitajia työskentelemään heille vieraissa paikoissa ja olosuhteissa lyhyellä varoitusajalla usein ilman riittävää perehdytystä ja suojavarustusta. Toimintaohjeet suojaimien käytöstä olivat aluksi ristiriitaisia. Suojavarusteita ei myöskään aina ollut saatavilla riittävästi.

Poikkeusolojen aikana hoitajat joutuivat monin paikoin työskentelemään vajaalla henkilöstöllä kovassa kiireessä. Jaksamisongelmat näkyvät varmasti mahdollisen toisen aallon tullessa yleisenä sairauspoissaolojen lisääntymisenä. Osa on harkinnut ja tulee harkitsemaan alan vaihtoa keinona huolehtia jaksamisestaan.

Hoitajilla on oikeus rahalliseen korvaukseen työstään hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Maan hallituksella on nyt mahdollisuus toimia oikeudenmukaisesti ja reilusti eturintamassa koronaepidemiaa vastaan taistelevia hoitajia kohtaan. – Jatkamme edelleen koronanvastaista taistelua, mutta tästä taistelusta tulee hoitajien saada kohtuullinen korvaus, Paavola vaatii.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue