Jyty riitauttaa kuntien laittomat palkanmaksun keskeytykset

Koronakriisin aikana useat kunnat ovat keskeyttäneet henkilöstön palkanmaksun vetoamalla työsopimuslain 2 luvun 12 pykälässä mainittuun työnteon estymiseen. Jyty kysyi palkanmaksun keskeytyksistä kuntasektorin Jytyn pääluottamusmiehiltä, joiden mukaan palkanmaksu on keskeytetty noin 60 kunnassa ja kuntayhtymässä eri puolilla Suomea.

”Jytyn mielestä kuntien palkanmaksun keskeytykset ovat pääsääntöisesti laittomia. Jyty tulee riitauttamaan laittomat tapaukset viime kädessä oikeusteitse, mutta sitä ennen työnantajille tarjotaan tilaisuutta tehdä asiassa sovinnollinen ratkaisu”, sanoo Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.

”Kuntien päätöksien takana on härski yritys kiertää yhteistoimintalakia ja lomautusilmoitusaikaa koronakriisiin vedoten. On syytä muistaa, että eduskunnan 30.3. hyväksymä nopeutettu lomautus- ja yt-menettely ei koske julkista kuntasektoria, vaan yksityisiä aloja. Palkanmaksun keskeytys työsopimuslain 2 luvun 12 pykälän perusteella on myös eri asia kuin lomautus”, Lounasmaa huomauttaa.

Pääluottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan palkanmaksun keskeyttäneiden joukossa on niin suuria kuin pieniä kuntia ja kuntayhtymiä, jotka sijaitsevat eri puolella Suomea. Palkanmaksun keskeytystä ovat käyttäneet mm. Salo, Porvoo, Lappeenranta, Kuopio, Rovaniemi, Kemi, Tornio, Oulu, Kauhajoki, Alajärvi ja Seinäjoki.

Jytyn edustamista ammattialoista palkanmaksu on keskeytetty erityisesti kirjastotyöntekijöiltä ja koulunkäynninohjaajilta. Palkanmaksun keskeytystä on sovellettu myös liikuntatoimen, sivistystoimen ja museoiden henkilöstöön sekä nuorisotyöntekijöihin.

”Palkanmaksun keskeytyminen työsopimuslain 2 luvun 12 pykälän mukaisesti edellyttää työnteon täyttä estymistä. Asiakastilojen sulkeminen ei automaattisesti tarkoita työn katoamista kokonaan, vaan tehtävien sisällön muuttumista tai työn siirtymistä etäyhteyksien päähän. Edellytykset palkanmaksun keskeytykseen eivät täyty kunta-alalla kuin hyvin harvoissa poikkeustapauksissa”, korostaa Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima.

Kuntien ilmoittama työnteon estymisen päivämäärä ajoittuu huhtikuun eri päiville. Maan hallitus julisti poikkeusolot 16. maaliskuuta.

”Työnantajalla on laissa asetettujen edellytysten täyttyessä mahdollisuus lomauttaa henkilöstöään, mutta ennen lomautuksia työnantajan tulee käydä henkilöstön edustajien kanssa lainmukaiset yt-neuvottelut, jolloin voidaan miettiä, miten työt organisoidaan uudelleen. Yt-neuvotteluiden jälkeen on noudatettava kuukauden lomautusilmoitusaikaa”, Voima sanoo.

Jytyn kysely palkanmaksun keskeytyksistä toteutettiin 24.4.-5.5. ja siihen vastasi 196 Jytyn pääluottamusmiestä.

Lisätietoja:
Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi
Jytyn johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue