PRO: Poikkeustilasta uuteen nousuun

Poikkeustilasta uuteen nousuun – työttömiä ei saa rangaista, paukut osaamiseen ja koulutukseen

– Koronan aiheuttamasta talouskriisistä noustaan osaamisen avulla, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tänään jättäneet esityksensä Suomen hallitukselle työlainsäädännön ja sosiaaliturvan väliaikaisten muutosten jatkamisesta vuoden loppuun asti. Ammattiliitto Pro on tyytyväinen esitykseen.

– Työmarkkinajärjestöjen toiminta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa osoittaa järjestelmän kyvyn reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tämä osoittaa, että keskustelu työmarkkinoiden jäykkyydestä on vailla pohjaa, puheenjohtaja Malinen sanoo.

Esityksen mukaan muun muassa työttömien asemaa helpotettaisiin keskeyttämällä työttömyysturvan enimmäismaksuajan laskenta määräajaksi.

–Meille on äärimmäisen tärkeää, ettei työttömiä rangaista. Olemme varmoja siitä, että valtion johto jakaa huolemme kasvavasta lomautettujen ja irtisanottujen määrästä, ja helpottaa työttömien arkea tässä vaikeassa tilanteessa, Malinen sanoo.

Esitys painottaa vahvasti uuden osaamisen luomiseen ja työttömien koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Pron puheenjohtaja tukee linjausta vahvasti.

– Koulutus ja osaaminen ovat sekä työntekijöiden että koko Suomen kannalta ratkaisevassa asemassa, kun uutta nousua ja kasvua lähdetään synnyttämään, Malinen sanoo.

Etätyöhön siirtymisen aiheuttama digiloikka pitää hyödyntää

Pro ehdottaa myös keinoja, joilla etätyöhön siirtymisen aiheuttama digiloikka voitaisiin vakiinnuttaa osaksi suomalaista työelämää.

– Väitämme, että etätyöskentelyyn siirtyminen on nostanut tuottavuutta asiantuntijatöissä. Fyysisten siirtymien poistuminen on tiivistänyt työpäivien rytmiä ja lisännyt vauhtia, Malinen pohtii.

Mahdollisesti pysyvään etätyöskentelyyn siirtyminen muuttaa työelämää. Etätyössä menestyminen vaatii työntekijöiltä taitoa johtaa itseään esimerkiksi työajan ja työkuorman seurannassa. Johtaminen muuttuu ja sen merkitys korostuu. Esihenkilöiltä vaaditaan uudenlaista johtamisosaamista ja uuden opettelua.

Pro vaatii, että luottamusmiehille mahdollistetaan nykyistä laajempi tiedonsaanti, jotta työsopimusten valvonta onnistuu. Työssäjaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

– Kannustamme lisäksi käyttämään työpaikoilla työ- ja virkaehtosopimuksen mahdollistamia työaikajoustoja. Nyt on entistä tärkeämpää pystyä erottamaan työ- ja vapaa-aika toisistaan, Malinen sanoo.

Etätyön edellytysten pitää olla kunnossa

Etätyön laajeneminen sellaisille aloille ja työpaikoille, joilla sitä ei ole perinteisesti sallittu, voi johtaa merkittäviin asunto- ja aluepolitiikan muutoksiin.

– Etätyöskentely laajentaa työssäkäyntialuetta periaatteessa rajattomasti. Tällä voi olla laajamittaiset seuraukset kunnissa. Erityisesti julkisen sektorin työnantajia pitäisi kannustaa luomaan paikasta riippumattomia työtehtäviä.

Kattavat tietoliikenneyhteydet ovat edellytys digitaaliselle etätyölle. Pro kannustaa hallitusta nopeuttamaan politiikkatoimia, jotka edistävät 5G-verkon rakennuttamista koko Suomeen. Lisäksi liitto kannustaisi työntekijöitä rakentamaan kotiin ergonomisen työpisteen esimerkiksi työsuhde-eduilla tai verotuksellisella vastaantulolla.

Lisätiedot: Jorma Malinen, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja, puh. 050 576 0389

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista

Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esimiehet alaan katsomatta.

Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia.

Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut.

Meihin kuuluu 120 000 jäsentä ja neuvottelemme 75 virka- ja työehtosopimusta. Olemme STTK:n jäsen.

Ajankohtaista

24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue