Jyty: Kuntapalvelujen toimittava pandemiassa

Maailman terveysjärjestö julisti keskiviikkona koronaviruksen pandemiaksi. Tästä johtuen myös työpaikoilla ja eri organisaatiossa on valmisteltava toimintamallit ja ohjeistusta, joilla työpaikkojen ydintoiminnot voidaan turvata koronan leviämisen ennaltaehkäisyssä ja tilanteissa, jossa henkilöstö uhkaa altistua epidemialle”, korostaa Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

”Jäsenistömme on tärkeässä asemassa erilaisia perus- ja hyvinvointipalveluja kansalaisille kunnissa sekä mm. kolmannella sektorilla tuottavina ammattilaisina. Heidän panoksensa korostuu erityisesti poikkeustilanteessa, jollainen mm. koronaepidemia nyt on. Tässä tilanteessa olennaista on mahdollistaa henkilökunnan edellytykset tehdä työtään mm. vanhusten kotihoitopalveluissa niin, että palvelut tulee hoidettua turvallisesti, epidemiaan sairastuvien määrä saadaan minimoitua ja että palveluja kuntalaisille tuottavan henkilöstön työkyky säilyy mahdollisimman hyvin”, Pihlajamäki painottaa.

Jytyn puheenjohtaja korostaa, että työpaikoilla tulee toimia ennen muuta niiden ohjeistusten mukaan, joita viranomaistahot ovat antaneet ja miten työnantajat työpaikkakohtaisesti omaa henkilöstöään ohjeistavat.

Omalta osaltaan Jyty pohtii perjantaina mm. erilaisten tapahtumien perumisia ja siirtämisiä eri puolilla Suomea minimoidakseen koronaepidemian leviämisen haittoja. Mahdollisista tapahtumien peruuntumisista kerrotaan pikimmiten sen jälkeen, kun päätöksiä on tehty ja viranomaisohjeiden päivittyessä.

Jytyn ohjeistusta

Jytyn mukaan työpaikoilla ja organisaatioissa olennaista on varmistaa työolosuhteiden teknisten järjestelmien toimivuus tilanteessa, että siirrytään pääosin tai ainakin osittain etätyöhön. Matkustaminen on pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman vähiin sekä kotimaassa että ulkomaille. Työpaikoilla on tarpeen sopia ennakkoon myös sijaisjärjestelyistä.

Kokoukset, jotka eivät ole välttämättömiä, on hyvä siirtää tai jopa peruuttaa. Välttämättömät kokoukset on järjestettävä mieluummin etänä tai ainakin mahdollistaa niihin osallistuminen myös etänä. Myös ”ei niin välttämättömät” tilaisuudet on tarkoituksenmukaista peruuttaa tai ainakin siirtää myöhempään ajankohtaan. Tärkeää on myös minimoida työyhteisön ulkopuolisiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistumista.

Työpaikalla on pidettävä huolta ylipäänsä tilojen siisteydestä ja jokaisen työntekijän omalta osaltaan puhtaudesta ja hygieniasta, mm. käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kättelyistä on luovuttava ja lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Jytyn mukaan erittäin tärkeää on, että työpaikalle ei tulla sairaana. Jos henkilöllä on epäily koronatartunnasta, on parempi pysyä kotona ja soittaa terveyspalvelujen neuvontaan. Työterveysasiakkaana on tärkeää ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti puhelimitse tai etänä työterveyden koronavirusneuvontalinjaan tai muuhun yhteyspisteeseen.

Lisätietoja: Jytyn pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa n. 50000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

***

Koronavirus ja työelämä

Ajankohtaista

25.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöiltä yhteinen kannanotto ministeri Anna-Kaisa Ikoselle – sotealan työntekijöiden vaalikelpoisuus palautettava

Lue
24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue