Koronavirus ja työelämä

Koronavirus etenee nyt meillä ja maailmalla nopeasti. Uusia tapauksia todetaan päivittäin myös Suomessa. Tilanteet ja viranomaisohjeet saattavat muuttua päivittäin. Tästä syystä suosittelemme seuraamaan THL:n ja Työterveyslaitoksen sivuja.

Jos sairastut itse tai hoidat sairastunutta lasta, tavanomaiset lakiin sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin pohjautuvat palkka- ja sairauspäivärahaetuudet ovat käytössä. Mahdollisen koronakaranteenin (varotoimi) ja koronaeristyksen (sairaus on todettu) ajalta Kelan tartuntatautipäiväraha korvaa täyden palkan mukaisen ansiomenetyksen. Olennaista on, että kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt karanteenin tai eristyksen.

Esimiehen tai koulun rehtorin kehotus karanteeniin ei oikeuta tartuntatautipäivärahaan, vaan tautiepäilyissä ja altistumisepäilyissä on keskusteltava terveydenhoitoviranomaisten kanssa ja toimittava ohjeiden mukaisesti.

Alle 16-v lapsen huoltaja on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan jos lapsi on määrätty karanteeniin.

Kausi-influenssavirus ja lukuisat tavalliset flunssavirukset kiertävät väestössä parhaillaan, kaikki sairastuneet eivät todellakaan ole koronapotilaita.

Koronaviruksen riski arvioidaan tapauskohtaisesti. Ensimmäinen kontakti hoitotahoon (terveyskeskus tai työterveyshuolto) otetaan aina puhelimitse. Toimintaohjeet saattavat nyt muuttua päivittäin tautitilanteen muuttuessa.

Muistetaan jatkuvasti pestä käsiä ahkerasti, yskiä nenäliinaan tai hihaan sekä jäädä kotiin, jos lieviäkään flunssaoireita ilmenee!

Oma puoliso tai iäkäs vanhempi sairastuu – miten toimin?

Työntekijällä on palkaton poissaolo-oikeus pakottavista perhesyistä. Pienemmän sairaan lapsen hoitamiseksi voit käyttää oman TESsin/VESsin  mukaisin ehdoin  tilapäistä hoitovapaata palkallisena.

Jos viranomainen on määrännyt karanteenin tai eristyksen, Kelasta voi anoa tartuntatautipäivärahaa.

Puolison tai iäkkään vanhemman hoitamisen mahdollistamiseksi kannattaa neuvotella työnantajan kanssa mahdollisuuksista tehdä palkallisia etätöitä, käyttää liukumasaldoa tai vuosilomapäiviä. Jos iäkäs sukulaisesi sairastuu, sovi säännöllisestä yhteydenpidosta (puhelimella) hänen kanssaan.

Jos sinut tai lapsesi määrätään toteutuneen lähikontaktin perusteella karanteeniin kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärin taholta, olet oikeutettu täyden ansiomenetyksen korvaukseen tartuntatautipäivärahana. Työnantajalla ei ole velvollisuutta palkanmaksuun, ellei karanteenin aikana ole sovittu etätöiden tekemisestä. Karanteenin aikainen työskentely ei oikeuta tartuntatautipäivärahaan.

Matkustaminen?

Koronatilanteen vaikeutuminen on jo sulkenut monia rajoja ja useat työpaikat ovat päättäneet, ettei ainakaan ulkomaan työmatkoja toistaiseksi tehdä.

Työnantaja määrittää työpaikkakohtaiset pelisäännöt. Ne on suositeltavaa käsitellä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Ulkoministeriö päivittää maakohtaisia matkustussuosituksia nyt tiheästi ja niitä kannattaa seurata.

On todennäköistä, että lähipäivinä rajoituksia tulee lisää, kun Euroopassa ollaan nopean leviämisen vaiheessa. Kiinassa epidemia vaikuttaa tällä hetkellä olevan jo hiipumassa.

Mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä videopuheluilla tai verkossa tulee tapauskohtaisesti arvioida. Tilanteet saattavat nyt muuttua nopeastikin suuntaan taikka toiseen.

Jos sairastuu matkalla Suomen rajojen ulkopuolella, on noudatettava paikallisen viranomaisen ohjeita ja määräyksiä. Paikallinen hoitokontakti tulee aloittaa ensiksi puhelimitse, tarvittaessa hotellin tai vierailun isännän avustuksella. Neuvoja voi kysellä myös puhelimitse tai chatissa omasta työterveyshuollosta tai matkavakuutusyhtiöstä.  Paluumatkalle ei tule kiirehtiä ennen kuin tarvittavat näytteet on otettu ja vointi parantunut tai karanteeni päättynyt. Lentoliikenteen harventumisen myötä paluumatkan järjestyminen saattaa vaikeutua.

On myös syytä huomioida, että esimerkiksi Italiassa hoitoresurssit ovat tällä hetkellä äärirajoilla. Ei ole takuita siitä, että tarvitsemaansa hoitoa välttämättä saisi.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa myös EU-alueelle, mikäli paikallinen virnaomainen on antanut karanteeni- tai eristysmääräyksen.

Tietoa koronaviruksesta näillä sivuilla:

Ajankohtaista

20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue
19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue