Unkarin tilanne herättää huolta eurooppalaisessa ay-liikkeessä

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili
Väestöä

Euroopan kansanpuolue EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul vieraili tällä viikolla Euroopan palkansaajakeskusjärjestö ETUC:n hallituksessa. Daul on ollut viime aikoina parrasvaloissa jouduttuaan puolustamaan Unkarin pääministeri Viktor Orbánia ja tämän Fidesz-puolueen asemaa EPP:n jäsenenä. Orbánia on syytetty laajasti demokratian ja ihmisoikeuksien heikentämisestä Unkarissa, korruptiosta sekä sanavapauden ja oikeusjärjestelmän riippumattomuuden rajoittamisesta.

Viimeisen viikon aikana Unkarissa on ollut laajoja mielenosoituksia liittyen työlainsäädäntöä koskeviin muutoksiin sekä oikeuslaitoksen sisällä tehtyihin tuomarinimityksiin. Mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia ihmisiä ja uusi työaikalaki on kansan suussa nimetty orjalaiksi.  Lakimuutos antaa työnantajalle oikeuden velvoittaa työntekijät tekemään 400 ylityötuntia vuodessa. Korvauksen  ylityöstä saa uuden lain mukaa maksaa jopa kolmen vuoden viiveellä. Muutoksen taustalla on Unkarissa vallinnut työvoimapula.

Joseph Daul vastasi ETUC:n hallituksessa kysymykseen, miten EPP puolueena pystyy hyväksymään jäsenjärjestönsä harjoittaman demokratiaa vaarantavan politiikan. Daul totesi, että tarvitaan seitsemän puoluetta viidestä maasta, jotta EPP voisi erottaa jäsenpuolueensa. Tätä tukea ei ole EPP:n sisältä toistaiseksi löytynyt. Daul painotti, ettei huolestuttava kehitys Euroopassa rajoitu vain Unkariin ja EPP:n jäsenpuolueisiin. Hän muistutti, että kaikkien eurooppalaisten ja kansallisten puolueiden pitää tehdä töitä demokratian eteen. Daulin mukaan myös palkansaajajärjestöillä on tärkeä rooli demokratian edistämisessä ja populismin torjumisessa.

Meillä kaikilla on vastuu demokratian edistämisestä ja ääriliikkeiden torjumisesta

On helppo olla Daulin kanssa samaa mieltä siitä, että meillä kaikilla on vastuu demokratian edistämisestä sekä populismin ja ääriliikkeiden torjumisesta. Jokaisen yhteisön on kannettava oma vastuunsa ja valittava keinot tavoitteen eteenpäin viemiseksi.

Palkansaajaliikkeellä on tärkeä tehtävä demokraattisina, laajasti kansalaisia edustavina järjestöinä pitää yllä jatkuvaa keskustelua demokraattisten arvojen merkityksestä.

Palkansaajaliikkeellä on tärkeä tehtävä demokraattisina, laajasti kansalaisia edustavina järjestöinä pitää yllä jatkuvaa keskustelua demokraattisten arvojen merkityksestä. Unkarin protesteissa palkansaajaliike onkin ollut vahvasti mukana puolustamassa demokratiaa ja työntekijöiden oikeuksia. Palkansaajaliikkeellä on myös omalta osaltaan velvollisuus varmistaa demokratian toteutuminen käytännössä. Tätä työtä tehdään vaikuttamalla palkansaajille tärkeisiin kysymyksiin sekä edistäen kansalaisten hyvinvointia laajasti. Esimerkiksi EU:n sosiaalisen pilariin liittyvillä lakialoitteilla on edellytyksiä parantaa sosiaalisten oikeuksien toteutumista koko Euroopassa.

Maria Häggman, STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue