Unkarin tilanne herättää huolta eurooppalaisessa ay-liikkeessä

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili
Väestöä

Euroopan kansanpuolue EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul vieraili tällä viikolla Euroopan palkansaajakeskusjärjestö ETUC:n hallituksessa. Daul on ollut viime aikoina parrasvaloissa jouduttuaan puolustamaan Unkarin pääministeri Viktor Orbánia ja tämän Fidesz-puolueen asemaa EPP:n jäsenenä. Orbánia on syytetty laajasti demokratian ja ihmisoikeuksien heikentämisestä Unkarissa, korruptiosta sekä sanavapauden ja oikeusjärjestelmän riippumattomuuden rajoittamisesta.

Viimeisen viikon aikana Unkarissa on ollut laajoja mielenosoituksia liittyen työlainsäädäntöä koskeviin muutoksiin sekä oikeuslaitoksen sisällä tehtyihin tuomarinimityksiin. Mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia ihmisiä ja uusi työaikalaki on kansan suussa nimetty orjalaiksi.  Lakimuutos antaa työnantajalle oikeuden velvoittaa työntekijät tekemään 400 ylityötuntia vuodessa. Korvauksen  ylityöstä saa uuden lain mukaa maksaa jopa kolmen vuoden viiveellä. Muutoksen taustalla on Unkarissa vallinnut työvoimapula.

Joseph Daul vastasi ETUC:n hallituksessa kysymykseen, miten EPP puolueena pystyy hyväksymään jäsenjärjestönsä harjoittaman demokratiaa vaarantavan politiikan. Daul totesi, että tarvitaan seitsemän puoluetta viidestä maasta, jotta EPP voisi erottaa jäsenpuolueensa. Tätä tukea ei ole EPP:n sisältä toistaiseksi löytynyt. Daul painotti, ettei huolestuttava kehitys Euroopassa rajoitu vain Unkariin ja EPP:n jäsenpuolueisiin. Hän muistutti, että kaikkien eurooppalaisten ja kansallisten puolueiden pitää tehdä töitä demokratian eteen. Daulin mukaan myös palkansaajajärjestöillä on tärkeä rooli demokratian edistämisessä ja populismin torjumisessa.

Meillä kaikilla on vastuu demokratian edistämisestä ja ääriliikkeiden torjumisesta

On helppo olla Daulin kanssa samaa mieltä siitä, että meillä kaikilla on vastuu demokratian edistämisestä sekä populismin ja ääriliikkeiden torjumisesta. Jokaisen yhteisön on kannettava oma vastuunsa ja valittava keinot tavoitteen eteenpäin viemiseksi.

Palkansaajaliikkeellä on tärkeä tehtävä demokraattisina, laajasti kansalaisia edustavina järjestöinä pitää yllä jatkuvaa keskustelua demokraattisten arvojen merkityksestä.

Palkansaajaliikkeellä on tärkeä tehtävä demokraattisina, laajasti kansalaisia edustavina järjestöinä pitää yllä jatkuvaa keskustelua demokraattisten arvojen merkityksestä. Unkarin protesteissa palkansaajaliike onkin ollut vahvasti mukana puolustamassa demokratiaa ja työntekijöiden oikeuksia. Palkansaajaliikkeellä on myös omalta osaltaan velvollisuus varmistaa demokratian toteutuminen käytännössä. Tätä työtä tehdään vaikuttamalla palkansaajille tärkeisiin kysymyksiin sekä edistäen kansalaisten hyvinvointia laajasti. Esimerkiksi EU:n sosiaalisen pilariin liittyvillä lakialoitteilla on edellytyksiä parantaa sosiaalisten oikeuksien toteutumista koko Euroopassa.

Maria Häggman, STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue