Faktaa vai fiktiota: Varainsiirtovero ei ole todellinen este

STTK aloittaa blogissa kirjoitussarjan, jossa matkalla kohti kevään eduskuntavaaleja tutkaillaan eri väittämien paikkaansa pitävyyttä. Ensimmäinen, ekonomisti Antti Koskelan kirjoitus liittyy Helsingin Sanomissa 28.10. esitettyyn väitteeseen, jonka mukaan varainsiirtovero olisi merkittävä muuttoliikkeen ja asuntokaupan este.

***

Helsingin Sanomat haastatteli kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Tuukka Saarimaata varainsiirtoveron vaikutuksista (HS 28.10. 2018). Saarimaa esitti näkemyksen, että varainsiirtovero on merkittävä muuttoliikkeen ja asuntokaupan este. Hän katsoo, että varainsiirtoveroon asunto-osakkeiden osalta vuonna 2013 tehty korotus on vähentänyt asuntokauppaa.

Varainsiirtoveroa korotettiin vuonna 2013 asunto-osakkeiden kaupoissa 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Muutos on kuitenkin niin pieni, että sen vaikutuksia asuntokauppaan on lähes mahdoton arvioida luotettavasti.

Syy työvoiman heikkoon liikkuvuuteen on asumisen hintatason ero

Todennäköisempiä syitä asuntokaupan hidastumiseen ja työvoiman heikkoon liikkuvuuteen on helppo löytää esimerkiksi alueiden välisestä huimasta asumisen hintatason erosta. Työn vastaanottaminen toiselta paikkakunnalta on vaikeaa, jos muuttotappiokunnassa sijaitsevaa omakotitaloa on ostajien puutteessa mahdoton saada kaupaksi. Puolet pienempi asunto kasvukeskuksessa voi maksaa jopa kuusinkertaisesti.

Kasvukeskuksissa myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute muodostuu helposti työn vastaanottamisen esteeksi. Asumisen lisäksi on myös huomioitava sosiaalisten siteiden merkitys, esimerkiksi puolison mahdollisuus löytää työtä uudelta paikkakunnalta.

Työvoiman liikkuvuuden edistäminen on työllisyysasteen sekä julkisen talouden kestävyyden kannalta oleellinen kysymys. Työvoiman liikkuvuutta voidaan edistää esimerkiksi lisäämällä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kaavoitusta kasvukeskuksissa. Työn vastaanottamista toiselta paikkakunnalla puolestaan voidaan tukea esimerkiksi väliaikaisin verohelpotuksin tai parantamalla pendelöinnin edellytyksiä.

Pidän Saarimaan väitettä varainsiirtoveron poistamista koskevasta taloustieteilijöiden keskuudessa vallitsevasta yksimielisyydestä liioiteltuna. Vaikka aiheesta käydään säännöllisesti keskustelua, eriäviäkin mielipiteitä on. Varainsiirtovero tuottaa valtion kassaan lähes 800 miljoonaa euroa vuodessa, eikä sen korvaaminen olisi ongelmatonta.

Antti Koskela, STTK:n ekonomisti

Ajankohtaista

2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue