Faktaa vai fiktiota: Varainsiirtovero ei ole todellinen este

STTK aloittaa blogissa kirjoitussarjan, jossa matkalla kohti kevään eduskuntavaaleja tutkaillaan eri väittämien paikkaansa pitävyyttä. Ensimmäinen, ekonomisti Antti Koskelan kirjoitus liittyy Helsingin Sanomissa 28.10. esitettyyn väitteeseen, jonka mukaan varainsiirtovero olisi merkittävä muuttoliikkeen ja asuntokaupan este.

***

Helsingin Sanomat haastatteli kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Tuukka Saarimaata varainsiirtoveron vaikutuksista (HS 28.10. 2018). Saarimaa esitti näkemyksen, että varainsiirtovero on merkittävä muuttoliikkeen ja asuntokaupan este. Hän katsoo, että varainsiirtoveroon asunto-osakkeiden osalta vuonna 2013 tehty korotus on vähentänyt asuntokauppaa.

Varainsiirtoveroa korotettiin vuonna 2013 asunto-osakkeiden kaupoissa 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Muutos on kuitenkin niin pieni, että sen vaikutuksia asuntokauppaan on lähes mahdoton arvioida luotettavasti.

Syy työvoiman heikkoon liikkuvuuteen on asumisen hintatason ero

Todennäköisempiä syitä asuntokaupan hidastumiseen ja työvoiman heikkoon liikkuvuuteen on helppo löytää esimerkiksi alueiden välisestä huimasta asumisen hintatason erosta. Työn vastaanottaminen toiselta paikkakunnalta on vaikeaa, jos muuttotappiokunnassa sijaitsevaa omakotitaloa on ostajien puutteessa mahdoton saada kaupaksi. Puolet pienempi asunto kasvukeskuksessa voi maksaa jopa kuusinkertaisesti.

Kasvukeskuksissa myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute muodostuu helposti työn vastaanottamisen esteeksi. Asumisen lisäksi on myös huomioitava sosiaalisten siteiden merkitys, esimerkiksi puolison mahdollisuus löytää työtä uudelta paikkakunnalta.

Työvoiman liikkuvuuden edistäminen on työllisyysasteen sekä julkisen talouden kestävyyden kannalta oleellinen kysymys. Työvoiman liikkuvuutta voidaan edistää esimerkiksi lisäämällä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kaavoitusta kasvukeskuksissa. Työn vastaanottamista toiselta paikkakunnalla puolestaan voidaan tukea esimerkiksi väliaikaisin verohelpotuksin tai parantamalla pendelöinnin edellytyksiä.

Pidän Saarimaan väitettä varainsiirtoveron poistamista koskevasta taloustieteilijöiden keskuudessa vallitsevasta yksimielisyydestä liioiteltuna. Vaikka aiheesta käydään säännöllisesti keskustelua, eriäviäkin mielipiteitä on. Varainsiirtovero tuottaa valtion kassaan lähes 800 miljoonaa euroa vuodessa, eikä sen korvaaminen olisi ongelmatonta.

Antti Koskela, STTK:n ekonomisti

Ajankohtaista

2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue