Suomen Palomiesliitto SPAL – Turvallinen Suomi -tunnustus kansliapäällikkö Esko Koskiselle

Vuoden 2018 Turvallinen Suomi – Pro Securitate -tunnustus on myönnetty sisäministeriön määräaikaiselle kansliapäällikölle, pelastusylijohtaja Esko Koskiselle.

Tunnustus myönnettiin Koskiselle hänen sinnikkäästä ponnistelustaan pelastustoimen kehittämiseksi. Tässä työssä Koskinen on kuunnellut kentän ääntä ja on pyrkinyt huomioimaan myös pelastusalan ammattilaisten näkökulmat.

Koskinen korosti jo pelastusylijohtajan virkaan astuessaan työhyvinvoinnin merkitystä ja on virassa toimiessaan pyrkinyt edistämään työhyvinvointia pelastuslaitoksissa. Hänen pelastusylijohtajakaudellaan on ryhdytty kehittämään myös alan koulutusta. Koulutusjärjestelmän uudistaminen mahdollistaa pelastusalan ammattilaisten urapolkujen kehittämisen.

Lisäksi Koskisen johdolla on ryhdytty uudistamaan pelastustoimea. Sisäministeriön käynnistämään pelastustoimen uudistushankkeeseen on otettu henkilöstön edustajat mukaan. Hankkeessa muun muassa kehitetään yhteisiä toimintamalleja henkilöstön työhyvinvointiin, henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon sekä pelastustoiminnan johtamiseen.

Maaliskuun alusta toukokuun loppuun sisäministeriön kansliapäällikön tehtäviä hoitava pelastusylijohtaja Esko Koskinen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Pelastusylijohtajan virassa hän on toiminut 1.10.2013 alkaen. Sitä ennen hän toimi sisäministeriön pelastusosaston apulaisosastopäällikön tehtävässä.

Koskinen on toiminut sisäministeriössä erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä vuodesta 1974 lähtien, pelastusosastolla vuodesta 1977. Työuransa aikana hän on ollut mukana pelastustoimen keskeisissä kehittämishankkeissa, kuten pelastustoimen ja väestönsuojelun yhdistämisessä kuntatasolla, hätäkeskuskokeilussa ja hätäkeskusuudistuksessa, pelastustoimen alueellistamisessa sekä Pelastusopiston sijoittamisessa Kuopioon.

Turvallinen Suomi – Pro Securitate -tunnustuksen saaja julkistettiin tänään 25.4. Suomen Palomiesliitto SPALin ja Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin järjestämässä Turvallinen Suomi -seminaarissa. Tunnustuksella huomioidaan vuosittain henkilö, yhdistys tai yritys, joka on toiminnallaan tehnyt Suomea turvallisemmaksi, on edistänyt pelastustoimen tai Hätäkeskuslaitoksen ammattilaisten asemaa, tai on toiminut esimerkillisesti pelastus- ja hätäkeskusalalla.

Tunnustus on aikaisemmin myönnetty tutkija Juha Laitiselle vuonna 2017, asemamestari Ilpo Lehtoselle 2016, pelastusjohtaja Pekka Vänskälle 2015, toimittaja Asta Tenhuselle 2014, Palomiesliiton perustajille 2013, riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitalle 2012, pelastuskomentaja Rainer Alholle 2011, pelastustoimen selvitysmies Pekka Myllyniemelle 2010 ja kansanedustaja Jari Larikalle 2009.
Lisätietoja:
Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue