Suomen Palomiesliitto SPAL – Turvallinen Suomi -tunnustus kansliapäällikkö Esko Koskiselle

Vuoden 2018 Turvallinen Suomi – Pro Securitate -tunnustus on myönnetty sisäministeriön määräaikaiselle kansliapäällikölle, pelastusylijohtaja Esko Koskiselle.

Tunnustus myönnettiin Koskiselle hänen sinnikkäästä ponnistelustaan pelastustoimen kehittämiseksi. Tässä työssä Koskinen on kuunnellut kentän ääntä ja on pyrkinyt huomioimaan myös pelastusalan ammattilaisten näkökulmat.

Koskinen korosti jo pelastusylijohtajan virkaan astuessaan työhyvinvoinnin merkitystä ja on virassa toimiessaan pyrkinyt edistämään työhyvinvointia pelastuslaitoksissa. Hänen pelastusylijohtajakaudellaan on ryhdytty kehittämään myös alan koulutusta. Koulutusjärjestelmän uudistaminen mahdollistaa pelastusalan ammattilaisten urapolkujen kehittämisen.

Lisäksi Koskisen johdolla on ryhdytty uudistamaan pelastustoimea. Sisäministeriön käynnistämään pelastustoimen uudistushankkeeseen on otettu henkilöstön edustajat mukaan. Hankkeessa muun muassa kehitetään yhteisiä toimintamalleja henkilöstön työhyvinvointiin, henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon sekä pelastustoiminnan johtamiseen.

Maaliskuun alusta toukokuun loppuun sisäministeriön kansliapäällikön tehtäviä hoitava pelastusylijohtaja Esko Koskinen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Pelastusylijohtajan virassa hän on toiminut 1.10.2013 alkaen. Sitä ennen hän toimi sisäministeriön pelastusosaston apulaisosastopäällikön tehtävässä.

Koskinen on toiminut sisäministeriössä erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä vuodesta 1974 lähtien, pelastusosastolla vuodesta 1977. Työuransa aikana hän on ollut mukana pelastustoimen keskeisissä kehittämishankkeissa, kuten pelastustoimen ja väestönsuojelun yhdistämisessä kuntatasolla, hätäkeskuskokeilussa ja hätäkeskusuudistuksessa, pelastustoimen alueellistamisessa sekä Pelastusopiston sijoittamisessa Kuopioon.

Turvallinen Suomi – Pro Securitate -tunnustuksen saaja julkistettiin tänään 25.4. Suomen Palomiesliitto SPALin ja Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin järjestämässä Turvallinen Suomi -seminaarissa. Tunnustuksella huomioidaan vuosittain henkilö, yhdistys tai yritys, joka on toiminnallaan tehnyt Suomea turvallisemmaksi, on edistänyt pelastustoimen tai Hätäkeskuslaitoksen ammattilaisten asemaa, tai on toiminut esimerkillisesti pelastus- ja hätäkeskusalalla.

Tunnustus on aikaisemmin myönnetty tutkija Juha Laitiselle vuonna 2017, asemamestari Ilpo Lehtoselle 2016, pelastusjohtaja Pekka Vänskälle 2015, toimittaja Asta Tenhuselle 2014, Palomiesliiton perustajille 2013, riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitalle 2012, pelastuskomentaja Rainer Alholle 2011, pelastustoimen selvitysmies Pekka Myllyniemelle 2010 ja kansanedustaja Jari Larikalle 2009.
Lisätietoja:
Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue