OECD:ssä unohdetun kansan asialla – rakennetaan siltoja muurien sijaan

OECD

Osallistuin OECD Forumiin Pariisissa, jossa tänä vuonna keskeisenä teemana oli kuinka rakennetaan yhteiskuntaa, joka saa mukaansa myös ne, jotka tuntevat jääneensä syrjään. Talouden kansainvälistymisen, maahanmuuton sekä nopean teknologisen kehityksen aikaansaamat muutokset pelottavat monia. Lisäksi kasvun hedelmät viime vuosikymmeninä eivät ole jakaantuneet kehittyneissä maissa tasaisesti.

Näiden kehityskulkujen voittajat ja häviäjät elävät eräänlaisissa rinnakkaisulottuvuuksissa kehittyneissä maissa, sillä monissa maissa alueelliset erot ovat kasvaneet näiden ilmiöiden myötä. Tämä on näkynyt poliittisen populismin nousuna, jonka vastaus ihmisten huoliin on ollut taloudellinen protektionismi ja eristäytyminen impivaaraan.

Olemme onnistuneet luomaan markkinatalousmallin, jossa yhdistyy taloudellinen tehokkuus, ympäristön suojelun korkea taso ja sosiaalisen oikeudenmukaisuus.

Nämä yksinkertaiset reseptit eivät kuitenkaan toimi. Kun alat rakentamaan muureja ympärillesi, päädyt lopulta lukittuun tilaan, josta ei pääsekään enää ulos. Muurien sijaan on rakennettava siltoja. OECD on viime vuosien ajan pitänyt voimakkaasti esillä politiikkatoimia mukaansa ottavan kasvun aikaansaamiseksi.

Forumissa palkansaajaliikkeen puheenvuoroissa nostettiin esiin sitä, että monissa maissa ei ole kunnollisia mahdollisuuksia neuvotella reiluista työehdoista ja palkoista. Palkansaajien sopimismahdollisuuksien heikentymisellä/heikentämisellä on tutkimuksissa todettu olevan yhteys tulonjaon epätasaisuuden kasvuun.

Tulevaisuudessa on keskeistä varmistaa, että työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa ihmisille on riittävät mahdollisuudet kehittää ammatillista osaamistaan läpi työuran.

Suomessa unohdetun kansan asiaa ajetaan parhaiten uudistamalla meillä olevaa pohjoismaista hyvinvointimallia, joka mahdollistaa yhteiskuntamme menestymisen kansainvälisessä taloudessa. Olemme onnistuneet luomaan markkinatalousmallin, jossa yhdistyy taloudellinen tehokkuus, ympäristön suojelun korkea taso ja sosiaalisen oikeudenmukaisuus. Pohjoismaisissa yhteiskunnissa jaetaan riskiä, joka syntyy kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta. Tämä luo turvallisuuden tunnetta, minkä johdosta olemme valmiimpia ottamaan muutokset vastaan.

Tulevaisuudessa on keskeistä varmistaa, että työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa ihmisille on riittävät mahdollisuudet kehittää ammatillista osaamistaan läpi työuran. Lisäksi on luotava edellytykset yritysten kasvulle ja innovaatioille, jotta voidaan synnyttää uusia työpaikkoja menetettyjen tilalle.  Kolmanneksi kansainvälisen kaupan pelisääntöjen on oltava reilut ja luotava tasapuoliset olosuhteet myös pienille avotalouksille ja niiden yrityksille.

Ajankohtaista

4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue