Pron Malinen: Palkkatasa-arvosta ei tingitä

Palkkatasa-arvo, palkkaero ja Naisten palkkapäivä

Tavoite palkkatasa-arvosta uhkaa karata yhä kauemmaksi. Palkkatasa-arvo on tavoite, josta ei tule tinkiä, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa. Naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventamisen eteen tulee tehdä töitä joka päivä, eikä vain naistenpäivän juhlapuheissa.
Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen haluaa eroon puheesta naisten ja miesten töistä.

– Jos miesten ja naisten töistä tulisi kaikkien töitä, se tarkoittaisi palkkaerojen tasaantumista, parempaa työilmapiiriä ja sitä että kaikkien ihmisten potentiaali ja luovuus saataisiin käyttöön. Tämä merkitsisi myös parempaa tuottavuutta, Malinen toteaa.

– Jos vastuu kodista ja lapsista voitaisiin jakaa miesten ja naisten kesken tasaisemmin, vahvistaisi se lasten oikeuksia kumpaankin vanhempaan, miesten oikeuksia isyyteen sekä edistäisi naisten mahdollisuuksia työelämässä ja uralla. Työelämän tasa-arvon edistämiseen on lukemattomia hyviä syitä, Malinen jatkaa.

Lisää euroja osaaville naisille

Naisilla ja miehillä oli työehtosopimuksessa eri palkkataulukot Suomessa vielä 1960 -luvulle asti. Samapalkkaisuuden edistämiseen velvoittavat kansainvälinen ja EU -oikeus sekä kansallinen lainsäädäntö. Silti kehitys on hidasta.

Ammattiliitto Pro on tutkinut Työmarkkinatutkimuksessaan työpaikkojen tasa-arvon tilaa. Selittämätön palkkaero, kun palkkojen vaihtelusta poistetaan työnkuva- ja muita taustatekijöitä, on pysynyt koko tarkastelun ajan (2008–2016) kahdeksassa prosentissa. Palkkaero kasvaa iän ja aseman myötä.

– Tilanteen parantamiseksi tarvitaan konkreettisia keinoja, kuten luottamusmiesten tiedonsaantioikeuden parantamista, palkkatietojen avoimuuden lisäämistä, tasa-arvolain jämäkämpää valvontaa ja kunnollisia seurauksia lain rikkomisesta, Pron Malinen linjaa.

Puhutaan palkasta

Enemmistö (58 %) suomalaisista olisi valmis poistamaan palkkasalaisuuden tasa-arvon edistämiseksi. STTK:n selvityksen mukaan naiset (64 %) olisivat miehiä (51 %) valmiimpia salaisuuden purkamiseen. Myös luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta työpaikan palkoista tulisi parantaa. Palkasta puhuminen on myös jokaisen oma oikeus.

Perhevapaat uusiksi ja oikeus palata työhön

Perhevapaiden uudistamiseen on tällä hetkellä painetta, eri tahot tarjoavat omia mallejaan uudistustyön pohjaksi. Pro kannattaa perhevapaiden uudistamista. Tavoitteena tulee olla, että vanhempainvapaat jakautuvat tulevaisuudessa tasaisemmin naisille ja miehille.

– Myös perhevapaalta paluuseen tulee kiinnittää huomiota. Tyypillisimmät ongelmatilanteet liittyvät pitkältä perhevapaalta palaamiseen, kun työntekijän työtehtävät ovat ”kadonneet” tai työntekijä on korvattu sijaisella, ja työnantaja tarjoaa irtisanomista tuotannollisista ja taloudellisista syistä, Malinen huomauttaa.

Yhteyshenkilöt
Jorma Malinen
Puheenjohtaja
050 576 0389

Palkkatasa-arvo, >>

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue