Palkkatasa-arvo: Mistä rohkeutta naisille vaatia parempaa palkkaa?

Liisa Jaakonsaari, Palkkatasa-arvo

Kortit eivät ole menneet tasan johtotehtäviä tai palkkoja jaettaessa. Miehillä on edelleen huomattava etumatka naisiin nähden. Suomessa yritysten ylimmän johdon paikoista noin 70 prosenttia on miesten hallussa ja miestyöntekijät myös ansaitsevat enemmän samasta työstä samalla koulutustaustalla kuin naiskollegansa.

Olisiko tilanne toisenlainen jos naisjohtajat olisivat enemmistössä? Pitäisivätkö he naistyöntekijöitä tasavertaisina miestyöntekijöihin nähden? Maksaisivatko naispomot alaisilleen samanarvoista palkkaa sukupuoleen katsomatta?

Palkkatasa-arvo, Naisten palkkapäivä, perhevapaat
Palkkatasa-arvo, Naisten palkkapäivä, perhevapaat

Ehkä niin, mutta työnantajien maailmankuvan lisäksi myös työntekijän oma näkemys työnsä arvosta vaikuttaa palkkatason määräytymiseen. HS:n tekemä selvitys (16.10. 2014) osoittaa, että freelancer-naisen euro on vain 64 senttiä. Suurimmat erot miesten ja naisten palkoissa näkyvät copywriter alalla. Jokaista freelancer-miehen euroa vastaan naiset laskuttavat 76% vähemmän eli vaatimattomat 24 senttiä. Hinnoittelemalla työnsä alakanttiin naiset myös itse vahvistavat vallitsevaa kulttuuria, jossa miehen työtunti on arvokkaampi kuin naisen panostama työtunti. Etenkin uraansa aloittelevat naisyrittäjät hinnoittelevat työnsä monesti alakanttiin, HS:n selvityksessä todetaan.

Siksi pidänkin tärkeänä, että menestyneet naiset kaikilla aloilla tukisivat muita työyhteisönsä, tuttavapiirinsä tai muuten vain kohtaamiaan naisia. Uraansa aloittavia naisia tulisi auttaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja kannustamaan heitä hinnoittelemaan oma työnsä rohkeasti sillä samalla hyvällä itsetunnolla ja oman arvon tuntemuksella, joka freelancer-mies copywriterillä näyttää olevan. Jos naisten palkkakehitys jää miehistä jälkeen jo uran alkuvaiheissa on sitä vaikea myöhemmin kiriä kiinni.

Toki lainsäädäntö on tärkeässä asemaassa tasavertaisen puitteiden luomisessa ja esimerkeiksi sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöissä sekä tasa-arvon edistäminen julkishallinnossa ja työmarkkinajärjestöissä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Mutta naisten täytyy myös auttaa ja arvostaa toisiaan. Luomalla yhteyksiä ja verkostoja naiset voivat jakaa kokemuksiaan menestymisestä ja siten vaikuttaa palkkatasa-arvon kehitykseen.

Liisa Jaakonsaari, SDP:n MEP

*******

Tilastokeskuksen 2. vuosineljänneksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1  % miesten palkasta. Vuosipalkassa ero on noin 7 600 euroa. Sukupuolten välisen palkkaeron kaventuminen on Suomessa äärimmäisen hidasta.  STTK muistuttaa vallitsevasta ongelmasta viettämällä Naisten palkkapäivää, kun naisten vuosipalkka on maksettu. Vuonna  2014 päivä on 31.10. Päivää on vietetty vuodesta 2011 alkaen tavoitteena nostaa palkkatasa-arvo julkiseen keskusteluun myös Suomessa.

Ajankohtaista

23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue