Palkkatasa-arvo: Mistä rohkeutta naisille vaatia parempaa palkkaa?

Liisa Jaakonsaari, Palkkatasa-arvo

Kortit eivät ole menneet tasan johtotehtäviä tai palkkoja jaettaessa. Miehillä on edelleen huomattava etumatka naisiin nähden. Suomessa yritysten ylimmän johdon paikoista noin 70 prosenttia on miesten hallussa ja miestyöntekijät myös ansaitsevat enemmän samasta työstä samalla koulutustaustalla kuin naiskollegansa.

Olisiko tilanne toisenlainen jos naisjohtajat olisivat enemmistössä? Pitäisivätkö he naistyöntekijöitä tasavertaisina miestyöntekijöihin nähden? Maksaisivatko naispomot alaisilleen samanarvoista palkkaa sukupuoleen katsomatta?

Palkkatasa-arvo, Naisten palkkapäivä, perhevapaat
Palkkatasa-arvo, Naisten palkkapäivä, perhevapaat

Ehkä niin, mutta työnantajien maailmankuvan lisäksi myös työntekijän oma näkemys työnsä arvosta vaikuttaa palkkatason määräytymiseen. HS:n tekemä selvitys (16.10. 2014) osoittaa, että freelancer-naisen euro on vain 64 senttiä. Suurimmat erot miesten ja naisten palkoissa näkyvät copywriter alalla. Jokaista freelancer-miehen euroa vastaan naiset laskuttavat 76% vähemmän eli vaatimattomat 24 senttiä. Hinnoittelemalla työnsä alakanttiin naiset myös itse vahvistavat vallitsevaa kulttuuria, jossa miehen työtunti on arvokkaampi kuin naisen panostama työtunti. Etenkin uraansa aloittelevat naisyrittäjät hinnoittelevat työnsä monesti alakanttiin, HS:n selvityksessä todetaan.

Siksi pidänkin tärkeänä, että menestyneet naiset kaikilla aloilla tukisivat muita työyhteisönsä, tuttavapiirinsä tai muuten vain kohtaamiaan naisia. Uraansa aloittavia naisia tulisi auttaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja kannustamaan heitä hinnoittelemaan oma työnsä rohkeasti sillä samalla hyvällä itsetunnolla ja oman arvon tuntemuksella, joka freelancer-mies copywriterillä näyttää olevan. Jos naisten palkkakehitys jää miehistä jälkeen jo uran alkuvaiheissa on sitä vaikea myöhemmin kiriä kiinni.

Toki lainsäädäntö on tärkeässä asemaassa tasavertaisen puitteiden luomisessa ja esimerkeiksi sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöissä sekä tasa-arvon edistäminen julkishallinnossa ja työmarkkinajärjestöissä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Mutta naisten täytyy myös auttaa ja arvostaa toisiaan. Luomalla yhteyksiä ja verkostoja naiset voivat jakaa kokemuksiaan menestymisestä ja siten vaikuttaa palkkatasa-arvon kehitykseen.

Liisa Jaakonsaari, SDP:n MEP

*******

Tilastokeskuksen 2. vuosineljänneksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1  % miesten palkasta. Vuosipalkassa ero on noin 7 600 euroa. Sukupuolten välisen palkkaeron kaventuminen on Suomessa äärimmäisen hidasta.  STTK muistuttaa vallitsevasta ongelmasta viettämällä Naisten palkkapäivää, kun naisten vuosipalkka on maksettu. Vuonna  2014 päivä on 31.10. Päivää on vietetty vuodesta 2011 alkaen tavoitteena nostaa palkkatasa-arvo julkiseen keskusteluun myös Suomessa.

Ajankohtaista

25.9.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue
25.9.2023

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Lue
25.9.2023

Suomen Konepäällystöliitto ja sen jäsenet osallistuvat palkansaajajärjestöjen mielenilmauksiin

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 28. syyskuuta

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 27. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue