STTK-Opiskelijat: YTHS:n laajentamiselle varattava rahat hallituksen puolivälitarkastelussa

STTK-Opiskelijat vaativat, että hallituksen puolivälitarkastelussa on varattava rahat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden laajentamiseen ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Saimaan ja Seinäjoen ammattikorkeakouluissa toimiva kokeilu on osoittanut YTHS:n palveluiden tarpeen myös ammattikorkeakouluissa ja seuraava askel on oltava kokeilun laajentaminen koko maan kattavaksi.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito retuperällä

– Tällä hetkellä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito on pahasti retuperällä verrattuna yliopistoissa opiskeleviin. Kuntien vastuulla olleet palvelut ovat jääneet jälkeen suosituksista lähes kaikkialla, kuten sosiaali- ja terveysministeriön opiskelijaterveydenhuollon viime syksynä ilmestyneestä selvityksestä käy ilmi, toteaa STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Joni Vainikainen.

YTHS:n palveluja laajentamalla turvataan korkea-asteella opiskeleville yhdenvertainen terveydenhuolto. Ennaltaehkäisy ja vaivojen nopea hoito takaavat myös, ettei opiskelijan opiskelumotivaatio heikkene ja opintojen eteneminen hidastu . Hyvä opiskelukyky toimii pohjana hyvälle työkyvylle ja terveenä työelämään siirryttäessä työurat pitenevät niin alku-, keski- kuin loppupäästä.

Uusi Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus julkaistiin 13.2. Tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijat tuntevat olonsa yleisesti hyväksi, mutta oireilevat silti runsaasti. Jotain tiettyä fyysistä tai psyykkistä oiretta päivittäin tai lähes päivittäin on kokenut noin kolmasosa tutkimukseen vastanneita miehistä ja vajaa puolet naisista. Yleisimmin opiskelijoiden oireina esiintyvät muun muassa väsymys ja niskavaivat. Oireilun taustana on useasti opiskelijoiden elämänvaiheen ja vaativan opiskelun aiheuttama stressi. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoilla oli terveyteen liittyviä ongelmia enemmän kuin yliopisto-opiskelijoilla.

Lue lisää YTHS:n sivuilta

Tutkimuksen tiivistelmä

***

Opiskelijoiden jako kahteen kastiin terveyspalveluissa päättymässä – Lakiluonnos: kaikille palvelut YTHS:ltä hintaan 75 e/vuosi

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue