STTK-Opiskelijat: YTHS:n laajentamiselle varattava rahat hallituksen puolivälitarkastelussa

STTK-Opiskelijat vaativat, että hallituksen puolivälitarkastelussa on varattava rahat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden laajentamiseen ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Saimaan ja Seinäjoen ammattikorkeakouluissa toimiva kokeilu on osoittanut YTHS:n palveluiden tarpeen myös ammattikorkeakouluissa ja seuraava askel on oltava kokeilun laajentaminen koko maan kattavaksi.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito retuperällä

– Tällä hetkellä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito on pahasti retuperällä verrattuna yliopistoissa opiskeleviin. Kuntien vastuulla olleet palvelut ovat jääneet jälkeen suosituksista lähes kaikkialla, kuten sosiaali- ja terveysministeriön opiskelijaterveydenhuollon viime syksynä ilmestyneestä selvityksestä käy ilmi, toteaa STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Joni Vainikainen.

YTHS:n palveluja laajentamalla turvataan korkea-asteella opiskeleville yhdenvertainen terveydenhuolto. Ennaltaehkäisy ja vaivojen nopea hoito takaavat myös, ettei opiskelijan opiskelumotivaatio heikkene ja opintojen eteneminen hidastu . Hyvä opiskelukyky toimii pohjana hyvälle työkyvylle ja terveenä työelämään siirryttäessä työurat pitenevät niin alku-, keski- kuin loppupäästä.

Uusi Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus julkaistiin 13.2. Tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijat tuntevat olonsa yleisesti hyväksi, mutta oireilevat silti runsaasti. Jotain tiettyä fyysistä tai psyykkistä oiretta päivittäin tai lähes päivittäin on kokenut noin kolmasosa tutkimukseen vastanneita miehistä ja vajaa puolet naisista. Yleisimmin opiskelijoiden oireina esiintyvät muun muassa väsymys ja niskavaivat. Oireilun taustana on useasti opiskelijoiden elämänvaiheen ja vaativan opiskelun aiheuttama stressi. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoilla oli terveyteen liittyviä ongelmia enemmän kuin yliopisto-opiskelijoilla.

Lue lisää YTHS:n sivuilta

Tutkimuksen tiivistelmä

***

Opiskelijoiden jako kahteen kastiin terveyspalveluissa päättymässä – Lakiluonnos: kaikille palvelut YTHS:ltä hintaan 75 e/vuosi

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue