STTK-Opiskelijat: YTHS:n laajentamiselle varattava rahat hallituksen puolivälitarkastelussa

STTK-Opiskelijat vaativat, että hallituksen puolivälitarkastelussa on varattava rahat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden laajentamiseen ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Saimaan ja Seinäjoen ammattikorkeakouluissa toimiva kokeilu on osoittanut YTHS:n palveluiden tarpeen myös ammattikorkeakouluissa ja seuraava askel on oltava kokeilun laajentaminen koko maan kattavaksi.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito retuperällä

– Tällä hetkellä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito on pahasti retuperällä verrattuna yliopistoissa opiskeleviin. Kuntien vastuulla olleet palvelut ovat jääneet jälkeen suosituksista lähes kaikkialla, kuten sosiaali- ja terveysministeriön opiskelijaterveydenhuollon viime syksynä ilmestyneestä selvityksestä käy ilmi, toteaa STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Joni Vainikainen.

YTHS:n palveluja laajentamalla turvataan korkea-asteella opiskeleville yhdenvertainen terveydenhuolto. Ennaltaehkäisy ja vaivojen nopea hoito takaavat myös, ettei opiskelijan opiskelumotivaatio heikkene ja opintojen eteneminen hidastu . Hyvä opiskelukyky toimii pohjana hyvälle työkyvylle ja terveenä työelämään siirryttäessä työurat pitenevät niin alku-, keski- kuin loppupäästä.

Uusi Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus julkaistiin 13.2. Tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijat tuntevat olonsa yleisesti hyväksi, mutta oireilevat silti runsaasti. Jotain tiettyä fyysistä tai psyykkistä oiretta päivittäin tai lähes päivittäin on kokenut noin kolmasosa tutkimukseen vastanneita miehistä ja vajaa puolet naisista. Yleisimmin opiskelijoiden oireina esiintyvät muun muassa väsymys ja niskavaivat. Oireilun taustana on useasti opiskelijoiden elämänvaiheen ja vaativan opiskelun aiheuttama stressi. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoilla oli terveyteen liittyviä ongelmia enemmän kuin yliopisto-opiskelijoilla.

Lue lisää YTHS:n sivuilta

Tutkimuksen tiivistelmä

***

Opiskelijoiden jako kahteen kastiin terveyspalveluissa päättymässä – Lakiluonnos: kaikille palvelut YTHS:ltä hintaan 75 e/vuosi

Ajankohtaista

23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue
19.9.2022

SuPer edistää kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista

Lue
19.9.2022

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Lue