Författare: paka

Pressmeddelande

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

Antti Palola | 19.9.2023

STTK:s styrelse litar inte längre på att det trepartsarbete som anknyter till regeringsprogrammet kommer att beredas på ett... Läs mer

Nyhet

Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

| 13.9.2023

Gillar du att arbeta med internationella relationer för ett mer hållbart och rättvist samhälle? Är du nyfiken på... Läs mer

Pressmeddelande

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

| 4.9.2023

Ordförandena för de fackförbund som hör till centralorganisationerna FFC:s, Akavas, STTK:s arbetsutskott samt centralorganisationernas ledningsgrupper har i dag... Läs mer

Pressmeddelande

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

| 15.6.2023

Förhandlingarna om regeringsprogrammet på Ständerhuset har nu kommit långt in på den andra månaden. – Även om tiden... Läs mer

Pressmeddelande

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

Jaakko Haikonen | 8.6.2023

Jämfört med befolkningen i de övriga nordiska länderna ser finländarna klimatförändringen som ett mindre allvarligt hot, de anser... Läs mer

Nyhet

Ställningstagande: Heltäckande terminsavgifter skulle minska antalet internationella experter i Finland

Riina Nousiainen | 6.6.2023

Undervisnings- och kulturministeriet har i sitt material till regeringsförhandlarna föreslagit att terminsavgifterna för internationella studerande vore heltäckande, vilket... Läs mer

Pressmeddelande

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

| 31.5.2023

STTK:s ordförande Antti Palola bedömer omgången av arbetsmarknadsförhandlingar vid vårens representantskap. – Lösningarna beträffande lönerna inom exportindustrin kom... Läs mer

Pressmeddelande

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

Antti Palola | 9.5.2023

En ny regering bildas i Finland, och de partier som för närvarande deltar i regeringsförhandlingarna hade god framgång... Läs mer

Nyhet

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

| 3.5.2023

I fjol, på NFS kongress, kom Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir med det glädjande beskedet om att Island under... Läs mer