Författare: paka

Pressmeddelande

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

| 31.5.2023

STTK:s ordförande Antti Palola bedömer omgången av arbetsmarknadsförhandlingar vid vårens representantskap. – Lösningarna beträffande lönerna inom exportindustrin kom... Läs mer

Pressmeddelande

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

Antti Palola | 9.5.2023

En ny regering bildas i Finland, och de partier som för närvarande deltar i regeringsförhandlingarna hade god framgång... Läs mer

Nyhet

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

| 3.5.2023

I fjol, på NFS kongress, kom Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir med det glädjande beskedet om att Island under... Läs mer

Pressmeddelande

STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste

Antti Palola | 10.3.2023

STTK anser att de offentliga finanserna måste stärkas under de följande mandatperioderna. Finansministeriet har idag publicerat en utgifts-... Läs mer

Fackförbunds meddelande

JHL, Jyty och FOSU: Enighet om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar – Lösningen är exceptionellt omfattande och gäller flera branscher

| 7.3.2023

Enighet om årets och nästa års löneförhöjningar över 420 000 löntagare inom kommunerna och välfärdsområdena har nåddes idag... Läs mer

Pressmeddelande

STTK: Den gröna omställningen måste genomföras rättvist

Antti Palola | 15.2.2023

Färre än hälften (47 %) av de svarande i STTK:s enkät i höstas ansåg att de beslut som... Läs mer

Pressmeddelande

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

Antti Palola | 19.1.2023

STTK genomförde i höstas en förfrågan med anledning av det instundande riksdagsvalet. Enligt förfrågan har 36 procent av medborgarna... Läs mer

Pressmeddelande

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

Antti Palola | 16.12.2022

I en enkät som STTK låtit utföra oroar sig finländarna mest för stigande levnadskostnader (24% av de tillfrågade).... Läs mer

Pressmeddelande

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

Antti Palola | 23.11.2022

Enligt STTK:s styrelse är skattenedsättningen varken ett lämpligt eller rättvist instrument för att förbättra hushållens kollapsade köpkraft, en... Läs mer