STTK:n hallitus: Työllisyyttä ja tuottavuutta tuettava työelämää kehittämällä, ei kuripolitiikalla

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

STTK:n hallitus peräänkuuluttaa huhtikuun kehysriihestä työelämää ja tuottavuutta kehittäviä päätöksiä. 

– Hallituksen valitsemalla kuripolitiikalla ei paranneta työllisyyttä eikä pysäytetä velkaantumiskehitystä. Sen sijaan sillä luodaan yhteiskunnallista vastakkainasettelua sekä syödään pohja nuorten tulevaisuudenuskolta, yhteiskunnalliselta oikeudenmukaisuudelta ja luottamukselta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

STTK:n mielestä työllisyyden, työelämän laadun ja tuottavuuden parantaminen ovat yhteisiä haasteita, joita tulisi edistää yhdessä laajalla yhteiskunnallisella vuoropuhelulla.

– Hallituksen on tasapainotettava työelämää ja sosiaaliturvaa koskevia heikennyksiä panostamalla kestävän työelämän edellytyksiin. Niitä ovat reilut työehdot sekä vakaus ja turva eri elämäntilanteissa. Työelämän kehittämisessä on tähdättävä työssä jaksamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä työn ja vapaa-ajan eron selkeyttämiseen, Palola toteaa.   

Työelämän kehittämisessä on huomioitava erilaiset työntekijäryhmät, kuten nuoret, ikääntyneet, osatyökykyiset ja maahan muuttaneet. Kaikilla on voitava olla mahdollisuus tehdä työtä kykyjensä ja osaamisensa mukaan. Korkea työllisyys edellyttää korkeaa työhyvinvointia, työkyvystä huolehtimista ja osallisuuden edistämistä. Hyvä työelämä tuottaa myös pitkiä työuria.

– Työn tekemisen on oltava turvallista, reilua ja työkykyä sekä hyvinvointia ylläpitävää kaikissa työnteon muodoissa, myös lyhyissä työsuhteissa, sijaisuuksissa sekä ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä, Palola korostaa.

Osaamispanostukset osaksi kasvuohjelmaa

STTK pitää tärkeänä, että hallitus luo konkreettisen ohjelman tulevaisuuden kasvun aikaansaamiseksi Suomeen. Visiosta tuntuvat toistaiseksi kokonaan puuttuvan panostukset työikäisen väestön osaamiseen.

– Hallituksen päätöstä aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ei tunnu Suomessa kannattavan kukaan. Tilalle suunnitellut mallit työntävät pieni- ja keskituloiset vielä nykyistäkin kauemmas työuran aikaisesta jatkuvasta oppimisesta. Vielä ei ole liian myöhäistä peruuttaa typerästä ideasta, joka tulee leikkaamaan tuottavuuden ja kasvun edellytyksiä hamaan tulevaisuuteen, Palola painottaa.   

Lisätietoja: Antti Palola, puheenjohtaja, STTK ry. p. 040 509 6030.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue