STTK:n hallitus: Työllisyyttä ja tuottavuutta tuettava työelämää kehittämällä, ei kuripolitiikalla

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

STTK:n hallitus peräänkuuluttaa huhtikuun kehysriihestä työelämää ja tuottavuutta kehittäviä päätöksiä. 

– Hallituksen valitsemalla kuripolitiikalla ei paranneta työllisyyttä eikä pysäytetä velkaantumiskehitystä. Sen sijaan sillä luodaan yhteiskunnallista vastakkainasettelua sekä syödään pohja nuorten tulevaisuudenuskolta, yhteiskunnalliselta oikeudenmukaisuudelta ja luottamukselta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

STTK:n mielestä työllisyyden, työelämän laadun ja tuottavuuden parantaminen ovat yhteisiä haasteita, joita tulisi edistää yhdessä laajalla yhteiskunnallisella vuoropuhelulla.

– Hallituksen on tasapainotettava työelämää ja sosiaaliturvaa koskevia heikennyksiä panostamalla kestävän työelämän edellytyksiin. Niitä ovat reilut työehdot sekä vakaus ja turva eri elämäntilanteissa. Työelämän kehittämisessä on tähdättävä työssä jaksamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä työn ja vapaa-ajan eron selkeyttämiseen, Palola toteaa.   

Työelämän kehittämisessä on huomioitava erilaiset työntekijäryhmät, kuten nuoret, ikääntyneet, osatyökykyiset ja maahan muuttaneet. Kaikilla on voitava olla mahdollisuus tehdä työtä kykyjensä ja osaamisensa mukaan. Korkea työllisyys edellyttää korkeaa työhyvinvointia, työkyvystä huolehtimista ja osallisuuden edistämistä. Hyvä työelämä tuottaa myös pitkiä työuria.

– Työn tekemisen on oltava turvallista, reilua ja työkykyä sekä hyvinvointia ylläpitävää kaikissa työnteon muodoissa, myös lyhyissä työsuhteissa, sijaisuuksissa sekä ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä, Palola korostaa.

Osaamispanostukset osaksi kasvuohjelmaa

STTK pitää tärkeänä, että hallitus luo konkreettisen ohjelman tulevaisuuden kasvun aikaansaamiseksi Suomeen. Visiosta tuntuvat toistaiseksi kokonaan puuttuvan panostukset työikäisen väestön osaamiseen.

– Hallituksen päätöstä aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ei tunnu Suomessa kannattavan kukaan. Tilalle suunnitellut mallit työntävät pieni- ja keskituloiset vielä nykyistäkin kauemmas työuran aikaisesta jatkuvasta oppimisesta. Vielä ei ole liian myöhäistä peruuttaa typerästä ideasta, joka tulee leikkaamaan tuottavuuden ja kasvun edellytyksiä hamaan tulevaisuuteen, Palola painottaa.   

Lisätietoja: Antti Palola, puheenjohtaja, STTK ry. p. 040 509 6030.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue