STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

De arbetsmarknadsreformer som regeringen föreslår är orimliga för löntagarna. Om regeringsprogrammet genomförs, innebär det betydande försämringar i många rättigheter i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten för olika befolkningsgrupper.

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration mot dessa mål i regeringsprogrammet på lördag den 18 november. Demonstranter från olika håll i Finland marscherar från Tallbackas fält vid Olympiastadion till Medborgartorget, där programmet inleds klockan 12.00. Demonstrationens tema är: Någon måtta.

STTK anser att regeringen ignorerar och låter bli att ta hänsyn till budskapen från löntagarna som blir mer och mer oroade. Regeringen föreslår inte heller genuina förhandlingar.
– Just nu pågår en snabbare försämring av arbetslivet och tryggheten än någonsin. Våra medlemmar känner stor oro för sin välfärd och sin ställning på arbetsmarknaden och därför ordnas demonstrationen, säger ordföranden Antti Palola.

STTK bereder demonstrationen i samarbete med sina medlemsförbund.
– Vi bjuder också in våra samarbetspartner att delta, dvs. alla arbetstagarorganisationer, andra medborgarorganisationer, intresseorganisationer för studerande, arbetslösa och pensionärer och alla som är oroade för den inverkan som målen i regeringsprogrammet kommer att ha på arbetslivet, utkomsten och tryggheten.

På programmet på Medborgartorget står program för hela familjen, intervjuer med företrädare för STTK och medlemsförbunden, musik och servering.

Mer ingående information om programmet på Medborgartorget och kompletterande information finns på webbadressen www.sttk.fi/mielenosoitus

Mer information: organisationschef Juska Kivioja p. 050 581 4372

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram