FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

Löntagarcentralorganisationerna FFC och STTK ordnar i dag torsdag en demonstration mot de försämringar som regeringen planerar inom arbetslagstiftningen och den sociala tryggheten.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta anser att regeringens beslut på många sätt är löntagarfientliga.

– Regeringen tvingar fram ändringar i det finländska arbetslivet på ett aldrig tidigare skådat sätt, när man har skrivit in direkt i regeringsprogrammet hur lagarna ska ändras för att kunna försvaga anställningsvillkoren och den sociala tryggheten. Om regeringsprogrammet genomförs som sådant, kommer allt fler i fortsättningen att känna sig otrygga och missgynnade i arbetslivet, säger Eloranta.

Organisationerna betonar att syftet med åsiktsyttringarna och strejkerna inte är att försöka köra över regeringen, utan man efterlyser verkliga förhandlingar i stället för att regeringen ensidigt dikterar villkoren.

STTK:s ordförande Antti Palola förnekar inte att det finns ett behov av ekonomisk anpassning, men han anser att regeringens metoder är helt felaktiga.

– Regeringens åtgärder leder till att anpassningen sker på ett orättvist och ojämlikt sätt. Om regeringen genomför de mål som står i regeringsprogrammet så ökar osäkerheten i arbetslivet, utkomstproblemen förvärras och hopar sig och lönejämställdheten kommer aldrig att förverkligas. Finland behöver tillväxt, men man skapar inte tillväxt genom att försvaga arbetsvillkoren och föra en utarmningspolitik, betonar Palola.

STOP nu!-evenemanget ordnas på Senatstorget i Helsingfors kl. 12–14. Eloranta och Palola bjuder in alla som är oroade över hur regeringen försvagar arbetslivet och välfärden i Finland att delta i demonstrationen.

Du hittar hela programmet här: www.sak.fi/stopnu

Mer information:
Ordförande Jarkko Eloranta, FFC, intervjuer kan bokas via kommunikationschef Marjo Pihlajaniemi, tfn 0400 969 633
Ordförande Antti Palola, STTK, tfn 040 509 6030.

Senaste artiklarna

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare