FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

Löntagarcentralorganisationerna FFC och STTK ordnar i dag torsdag en demonstration mot de försämringar som regeringen planerar inom arbetslagstiftningen och den sociala tryggheten.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta anser att regeringens beslut på många sätt är löntagarfientliga.

– Regeringen tvingar fram ändringar i det finländska arbetslivet på ett aldrig tidigare skådat sätt, när man har skrivit in direkt i regeringsprogrammet hur lagarna ska ändras för att kunna försvaga anställningsvillkoren och den sociala tryggheten. Om regeringsprogrammet genomförs som sådant, kommer allt fler i fortsättningen att känna sig otrygga och missgynnade i arbetslivet, säger Eloranta.

Organisationerna betonar att syftet med åsiktsyttringarna och strejkerna inte är att försöka köra över regeringen, utan man efterlyser verkliga förhandlingar i stället för att regeringen ensidigt dikterar villkoren.

STTK:s ordförande Antti Palola förnekar inte att det finns ett behov av ekonomisk anpassning, men han anser att regeringens metoder är helt felaktiga.

– Regeringens åtgärder leder till att anpassningen sker på ett orättvist och ojämlikt sätt. Om regeringen genomför de mål som står i regeringsprogrammet så ökar osäkerheten i arbetslivet, utkomstproblemen förvärras och hopar sig och lönejämställdheten kommer aldrig att förverkligas. Finland behöver tillväxt, men man skapar inte tillväxt genom att försvaga arbetsvillkoren och föra en utarmningspolitik, betonar Palola.

STOP nu!-evenemanget ordnas på Senatstorget i Helsingfors kl. 12–14. Eloranta och Palola bjuder in alla som är oroade över hur regeringen försvagar arbetslivet och välfärden i Finland att delta i demonstrationen.

Du hittar hela programmet här: www.sak.fi/stopnu

Mer information:
Ordförande Jarkko Eloranta, FFC, intervjuer kan bokas via kommunikationschef Marjo Pihlajaniemi, tfn 0400 969 633
Ordförande Antti Palola, STTK, tfn 040 509 6030.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik