Vi sammanställde regeringsprogrammets effekter på anställdas rättigheter och utkomst

Regeringsprogrammet innehåller flera förslag som försvagar arbetstagarnas rättigheter och utkomst.

Presentationerna rör bland annat förhandlingssystemet och strejkrätten, anställningsförhållandets villkor samt förmåner och trygghet.

Listan över effekter är sammanställd på sidan nedan. Sidan kompletteras och uppdateras vid behov.

Senaste artiklarna

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

13.9.2023

Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

12.9.2023

Vi sammanställde regeringsprogrammets effekter på anställdas rättigheter och utkomst

4.9.2023

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

16.8.2023

STTK:s styrelse: Omöjligt att lita på trepartsmodellens riktighet

15.6.2023

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna