Kysely: Työllisyysasteen nostamisen keinot ja työttömyysturva

Lisätietoja:

Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Profiili

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kyselyn, jonka aiheena oli kansalaisten suhtautuminen hallituksen kaavailemiin työmarkkinauudistuksiin. Kyselyyn vastasi yhteensä 2026 ihmistä ympäri Suomen. Otos edustaa 18-74-vuotiaita mannersuomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna ja asuinmaakunnan mukaan kiintiöitynä.