Selvitys monikulttuurisuudesta työelämässä 2022

Lisätietoja:

Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Profiili

Lisätietoja:

Seppo Nevalainen

ekonomisti

Profiili

STTK:n teettämään Monikulttuurisuus ja suhtautuminen ulkomaalaisiin työkavereihin työelämässä -kyselyyn vastasi 2007 täysi-ikäistä, työssäkäyvää henkilöä ympäri Suomen. Otos edustaa työssäkäyviä iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan.

Kyselyn toteutti Aula Research aikavälillä11.4.-28.4.2022. STTK julkaisee kyselyn tulokset kolmessa erässä. 

Lue kyselyn tuloksista:

STTK:n kysely: 80 prosentilla myönteisiä kokemuksia työskentelystä ulkomaalaistaustaisen kanssa

STTK:n hallitus: Työpaikoilla vielä tekemistä rasismin kitkemisessä

STTK: Vain kolmasosalla työpaikoista löytyy yhdenvertaisuussuunnitelma