Lausunto

Lausunto

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Riina Nousiainen | 19.2.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Asetusluonnoksen 12 §:ssä esitetään, että ammattikorkeakoululain 43 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta... Lue lisää

Lausunto

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Riina Nousiainen | 19.2.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Asetusluonnoksen 5 §:ssä esitetään, että yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta... Lue lisää

Lausunto

Suomen olisi tärkeää puoltaa yritysvastuudirektiiviä eikä pidättäytyä äänestämästä

Elena Gorschkow | 6.2.2024

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vetoavat voimakkaasti kansanedustajiin, jotta Suomen kanta yritysvastuudirektiiviin muuttuu asiaa puoltavaksi. U-jatkokirjeessä U 35/2022... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämisestä

Tom-Henrik Sirviö | 2.2.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 1. Järjestämisvastuun siirtoon liittyvät muutokset a) Näkemyksenne asiakastietojen käsittelyä, käyttöoikeuksia, tiedonsaantioikeuksia sekä työvoimaviranomaisen... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen hoitosuositukseksi

Ida Nummelin | 2.2.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Kommentit johdantoon: STTK pitää hyvänä, että päivitystarve vuonna 1997 laadittuun Majvik 1 ja... Lue lisää

Lausunto

Lausuntohallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta

Taina Vallander | 1.2.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleistä Työ- ja elinkeinoministeriön esityksessä ehdotetaan muutettavan ulkomaalaislakia ja yhtä ulkomaalaislain muuttamisesta annettua... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Ville Kirvesniemi | 1.2.2024

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Yleistä esityksestä STTK pitää esityksen taustalla olevaa direktiiviä tarpeellisena ja oikeasuuntaisena, sillä tällä hetkellä nykyisessä... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

Minna Ahtiainen | 26.1.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Johdanto STTK pitää hyvänä, että huoltovarmuuden tavoitepäätösluonnoksessa kuvataan laajasti muuttuneen turvallisuusympäristön asettamia vaatimuksia... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Samppa Koskela | 23.1.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausuttavaa ansiopäivärahan määrän alentamista koskevasta ehdotuksesta? Hallituksen esityksen mukaan ansiopäivärahan määrää alennettaisiin 20... Lue lisää