Lausunto

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Samppa Koskela | 27.2.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että työttömyyskassat voisivat tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassat voisivat tarjota... Lue lisää

Lausunto

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Minna Ahtiainen | 23.2.2024

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Soveltamisalan laajentamista koskevat ehdotukset Miten arvioitte vaikutuksia, joita seuraa mietinnössä ehdotetun julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta julkisen... Lue lisää

Lausunto

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Minna Ahtiainen | 23.2.2024

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Huomiot valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistaminen edellyttää nykypäivänä aikaisempaa monitahoisempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä.... Lue lisää

Lausunto

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Ida Nummelin | 21.2.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Ehdotetulla asetuksella pantaisiin osaltaan täytäntöön työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän... Lue lisää

Lausunto

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Riina Nousiainen | 19.2.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Asetusluonnoksen 12 §:ssä esitetään, että ammattikorkeakoululain 43 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta... Lue lisää

Lausunto

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Riina Nousiainen | 19.2.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Asetusluonnoksen 5 §:ssä esitetään, että yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta... Lue lisää

Lausunto

Suomen olisi tärkeää puoltaa yritysvastuudirektiiviä eikä pidättäytyä äänestämästä

Elena Gorschkow | 6.2.2024

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vetoavat voimakkaasti kansanedustajiin, jotta Suomen kanta yritysvastuudirektiiviin muuttuu asiaa puoltavaksi. U-jatkokirjeessä U 35/2022... Lue lisää

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämisestä

Tom-Henrik Sirviö | 2.2.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 1. Järjestämisvastuun siirtoon liittyvät muutokset a) Näkemyksenne asiakastietojen käsittelyä, käyttöoikeuksia, tiedonsaantioikeuksia sekä työvoimaviranomaisen... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen hoitosuositukseksi

Ida Nummelin | 2.2.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Kommentit johdantoon: STTK pitää hyvänä, että päivitystarve vuonna 1997 laadittuun Majvik 1 ja... Lue lisää