Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyyskassat voisivat tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassat voisivat tarjota työnvälitystä, neuvonta- ja ohjauspalveluita, asiantuntija-arviointeja, valmennuksia sekä muita näihin verrattavissa olevia palveluita jäsentensä työllisyyden tukemiseksi. Tavoitteena on edistää työttömyyskassaan kuuluvien työttömien työllistymistä. STTK pitää työllisyyden edistämistä tärkeänä tavoitteena.

STTK katsoo, että työttömyyskassojen uusilla työvoimapalveluilla ei pidä miltään osin korvata julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. Työttömyyskassojen työvoimapalvelujen tarjoamisen tulee myös perustua kokonaisuudessaan vapaaehtoisuuteen. STTK pitää tärkeänä myös sitä, että työttömyyskassojen palveluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja, että palveluihin osallistumatta jättämiseen ei liity mitään velvollisuuksia tai sanktioita.

Työttömyyskassojen jäseninä on Suomessa noin kaksi miljoonaa ihmistä. STTK toteaa, että työttömyyskassojen jäsenten neuvonta tulee uudistuksessa hoitaa asianmukaisesti niin, että kaikki selvästi ymmärtävät eron työttömyyskassojen vapaaehtoisten palvelujen ja lakisääteisten julkisten työvoimapalvelujen välillä. Tämän neuvontatyön ja informoinnin hoitamista ei pidä jättää ainoastaan työttömyyskassojen tehtäväksi, vaan myös valtion tulee varata tähän riittävät resurssit.

Työttömyyskassojen tehtävien laajentamista tulee seurata tarkasti etenkin tulevina vuosina. Tässä seurannassa keskeistä on se, että työvoimapalveluihin ei synny sellaista tehotonta päällekkäistä palvelumallia, jossa osa julkisrahoitteisista työvoimapalveluista ohjattaisiin rahoitettavaksi työttömyyskassojen jäsenmaksuilla. Työttömillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus saada myös jatkossa julkisesti rahoitettua, oikea-aikaista, vaikuttavaa ja henkilökohtaisesti kohdennettua työvoimapalvelua tarpeen mukaisesti.

Lisätietoja STTK:ssa Samppa Koskela.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue