Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyyskassat voisivat tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassat voisivat tarjota työnvälitystä, neuvonta- ja ohjauspalveluita, asiantuntija-arviointeja, valmennuksia sekä muita näihin verrattavissa olevia palveluita jäsentensä työllisyyden tukemiseksi. Tavoitteena on edistää työttömyyskassaan kuuluvien työttömien työllistymistä. STTK pitää työllisyyden edistämistä tärkeänä tavoitteena.

STTK katsoo, että työttömyyskassojen uusilla työvoimapalveluilla ei pidä miltään osin korvata julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. Työttömyyskassojen työvoimapalvelujen tarjoamisen tulee myös perustua kokonaisuudessaan vapaaehtoisuuteen. STTK pitää tärkeänä myös sitä, että työttömyyskassojen palveluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja, että palveluihin osallistumatta jättämiseen ei liity mitään velvollisuuksia tai sanktioita.

Työttömyyskassojen jäseninä on Suomessa noin kaksi miljoonaa ihmistä. STTK toteaa, että työttömyyskassojen jäsenten neuvonta tulee uudistuksessa hoitaa asianmukaisesti niin, että kaikki selvästi ymmärtävät eron työttömyyskassojen vapaaehtoisten palvelujen ja lakisääteisten julkisten työvoimapalvelujen välillä. Tämän neuvontatyön ja informoinnin hoitamista ei pidä jättää ainoastaan työttömyyskassojen tehtäväksi, vaan myös valtion tulee varata tähän riittävät resurssit.

Työttömyyskassojen tehtävien laajentamista tulee seurata tarkasti etenkin tulevina vuosina. Tässä seurannassa keskeistä on se, että työvoimapalveluihin ei synny sellaista tehotonta päällekkäistä palvelumallia, jossa osa julkisrahoitteisista työvoimapalveluista ohjattaisiin rahoitettavaksi työttömyyskassojen jäsenmaksuilla. Työttömillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus saada myös jatkossa julkisesti rahoitettua, oikea-aikaista, vaikuttavaa ja henkilökohtaisesti kohdennettua työvoimapalvelua tarpeen mukaisesti.

Lisätietoja STTK:ssa Samppa Koskela.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue