Arviomuistiot päästökauppadirektiivin toimeenpanosta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Meriliikenteen sisällyttäminen päästökauppaan

Arviomuistio koskee meriliikenteen liittämistä päästökauppaan, meriliikenteen päästökaupan soveltamisalaa ja toimintaa, meriliikenteen päästökauppaan liittämisen vaikutuksia sekä kansallisen toimeenpanon keskeisimpiä vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia.

Euroopan unionin päästökauppadirektiivin muutoksilla pyritään vastaamaan EU:n kiristyneisiin päästövähennystavoitteisiin sekä laajentamaan päästökaupan vaikuttavuutta uusille toimialoille. Jatkossa meriliikenteen päästöt sisällytetään yleiseen päästökauppaan. 

Päästökauppa vaikuttaa Suomen meriliikenteen ja ulkomaankaupan
suhteelliseen hintakilpailukykyyn verrattuna kolmansiin maihin ja EU:n
sisällä. Johtuen pitkistä etäisyyksistä, meriliikenteen merkittävästä roolista ja talvimerenkulusta, voivat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan hintakilpailukyvylle olla suhteellisesti suuremmat kuin muiden EU-maiden ulkomaankaupalle. Suomen meriliikenteen turvaamisella on keskeinen merkitys myös huoltovarmuudelle.

STTK pitää tärkeänä talvimerenkululle kaavailtuja helpotuksia ja korostaa samalla, että niistä tulee pitää jatkossakin kiinni tavalla, joka turvaa Suomen ulkomaan-kaupan kuljetusten kustannuskilpailukykyä.

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Laitosten päästökauppa

Arviomuistio koskeelaitosten toimialojen sääntelyä ja säädösmuutosten vaikutuksia siihen. Laitokset ovat olleet sisällytettynä yleiseen päästökauppaan vuodesta 2005. Arviomuistiossa kuvataan yleisen päästökaupan nykytilaa ja toimintaperiaatteita sekä direktiivin tuomat muutokset ja arvioidut vaikutukset laitoksia koskevaan sääntelyyn.

Arviomuistiossa käsitellään myös päästökaupan tuloja ja rahastoja (luku 3.5).

Direktiivimuutosten myötä päästöjen huutokauppaamisesta saatuja tuloja tullaan ohjaamaan enemmän ilmastotoimien sosiaalirahastoon ja modernisaatiorahastoon.

STTK korostaa, että tuloja tulisi ohjata nykyistä enemmän ja kohdennetummin työntekijöiden osaamista vahvistavaa koulutukseen, jolla voidaan vastata työvoiman kasvavaan kysyntään uusilla aloilla sekä tukea työllisyyttä ja alueellista oikeudenmukaisuutta.

Jaakko Haikonen
STTK ry

Ajankohtaista

24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue