Arviomuistiot päästökauppadirektiivin toimeenpanosta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Meriliikenteen sisällyttäminen päästökauppaan

Arviomuistio koskee meriliikenteen liittämistä päästökauppaan, meriliikenteen päästökaupan soveltamisalaa ja toimintaa, meriliikenteen päästökauppaan liittämisen vaikutuksia sekä kansallisen toimeenpanon keskeisimpiä vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia.

Euroopan unionin päästökauppadirektiivin muutoksilla pyritään vastaamaan EU:n kiristyneisiin päästövähennystavoitteisiin sekä laajentamaan päästökaupan vaikuttavuutta uusille toimialoille. Jatkossa meriliikenteen päästöt sisällytetään yleiseen päästökauppaan. 

Päästökauppa vaikuttaa Suomen meriliikenteen ja ulkomaankaupan
suhteelliseen hintakilpailukykyyn verrattuna kolmansiin maihin ja EU:n
sisällä. Johtuen pitkistä etäisyyksistä, meriliikenteen merkittävästä roolista ja talvimerenkulusta, voivat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan hintakilpailukyvylle olla suhteellisesti suuremmat kuin muiden EU-maiden ulkomaankaupalle. Suomen meriliikenteen turvaamisella on keskeinen merkitys myös huoltovarmuudelle.

STTK pitää tärkeänä talvimerenkululle kaavailtuja helpotuksia ja korostaa samalla, että niistä tulee pitää jatkossakin kiinni tavalla, joka turvaa Suomen ulkomaan-kaupan kuljetusten kustannuskilpailukykyä.

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Laitosten päästökauppa

Arviomuistio koskeelaitosten toimialojen sääntelyä ja säädösmuutosten vaikutuksia siihen. Laitokset ovat olleet sisällytettynä yleiseen päästökauppaan vuodesta 2005. Arviomuistiossa kuvataan yleisen päästökaupan nykytilaa ja toimintaperiaatteita sekä direktiivin tuomat muutokset ja arvioidut vaikutukset laitoksia koskevaan sääntelyyn.

Arviomuistiossa käsitellään myös päästökaupan tuloja ja rahastoja (luku 3.5).

Direktiivimuutosten myötä päästöjen huutokauppaamisesta saatuja tuloja tullaan ohjaamaan enemmän ilmastotoimien sosiaalirahastoon ja modernisaatiorahastoon.

STTK korostaa, että tuloja tulisi ohjata nykyistä enemmän ja kohdennetummin työntekijöiden osaamista vahvistavaa koulutukseen, jolla voidaan vastata työvoiman kasvavaan kysyntään uusilla aloilla sekä tukea työllisyyttä ja alueellista oikeudenmukaisuutta.

Jaakko Haikonen
STTK ry

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue