STTK-Opiskelijoiden tavoitteet eduskuntavaaleihin

eduskuntavaalit

STTK-Opiskelijat haluavat että opiskelijoiden ja nuorten ääni kuuluu tulevissa eduskuntavaaleissa. Viime vuosien koettelemukset ovat laittaneet nuoret äärimmilleen ja STTK-Opiskelijat haluavat, että tukikeinoja nuorten mielenterveyteen, työllistymiseen ja toimeentuloon haetaan aktiivisesti seuraavan vaalikauden aikana.

STTK-Opiskelijoiden edustakuntavaalitavoitteet keskittyvät näihin kolmeen teemaan.

Nuorten mielenterveyden edistäminen

• Matalan kynnyksen mielenterveys palveluita lisättävä ja olemassa olevia palveluita kehitettävä.
• YTHS rahoitusta nostettava.
• Myös lyhyissä työsuhteissa oltava oikeus palauttavaan vuosilomaan. Vuosilomalakiin kirjattava 2,5pv/kk myös alle vuoden työsuhteissa.
• Terapiatakuu saatava valtakunnalliseksi.

Nuorten toimeentulon edistäminen

• Opintotuki palautettava vuoden 2016 leikkauksia edeltävälle tasolle.
• Asumistuen perusteet tarkasteltava uudelleen erityisesti ruokakuntakohtaisuuden suhteen.
• Opintolainahyvitystä nostettava vähintään 10 % nuorten velkaantumisen vähentämiseksi.
• Opintotuen tuloraja nostettava 18 000 euroon.

Nuorten työllisyyden edistäminen

• Nuorten kesätyöseteli valtakunnallistettava.
• Työnteon oltava selkeästi säänneltyä ja kannattavaa.
• Koulutuksen tuettava työllistymistä paikallisesti.
• Harjoitteluiden palkallisuutta edistettävä.

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue