STTK-Opiskelijoiden tavoitteet eduskuntavaaleihin

eduskuntavaalit

STTK-Opiskelijat haluavat että opiskelijoiden ja nuorten ääni kuuluu tulevissa eduskuntavaaleissa. Viime vuosien koettelemukset ovat laittaneet nuoret äärimmilleen ja STTK-Opiskelijat haluavat, että tukikeinoja nuorten mielenterveyteen, työllistymiseen ja toimeentuloon haetaan aktiivisesti seuraavan vaalikauden aikana.

STTK-Opiskelijoiden edustakuntavaalitavoitteet keskittyvät näihin kolmeen teemaan.

Nuorten mielenterveyden edistäminen

• Matalan kynnyksen mielenterveys palveluita lisättävä ja olemassa olevia palveluita kehitettävä.
• YTHS rahoitusta nostettava.
• Myös lyhyissä työsuhteissa oltava oikeus palauttavaan vuosilomaan. Vuosilomalakiin kirjattava 2,5pv/kk myös alle vuoden työsuhteissa.
• Terapiatakuu saatava valtakunnalliseksi.

Nuorten toimeentulon edistäminen

• Opintotuki palautettava vuoden 2016 leikkauksia edeltävälle tasolle.
• Asumistuen perusteet tarkasteltava uudelleen erityisesti ruokakuntakohtaisuuden suhteen.
• Opintolainahyvitystä nostettava vähintään 10 % nuorten velkaantumisen vähentämiseksi.
• Opintotuen tuloraja nostettava 18 000 euroon.

Nuorten työllisyyden edistäminen

• Nuorten kesätyöseteli valtakunnallistettava.
• Työnteon oltava selkeästi säänneltyä ja kannattavaa.
• Koulutuksen tuettava työllistymistä paikallisesti.
• Harjoitteluiden palkallisuutta edistettävä.

Ajankohtaista

28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue