COP27-ilmastokokouksen pitää sitouttaa tehokkaampiin ilmastotoimiin

Kirjoittaja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili

YK:n seuraavaa ilmastokokousta, joka pidetään Egyptissä, odotetaan epävarmoissa tunnelmissa. Useilla foorumeilla on tuotu esiin huoli, että Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa on maailmanlaajuisia vaikutuksia ja että ne heijastuvat ilmastokokouksen tuloksiin. Rahoituskysymykset hiertävät tässäkin ilmastokokouksessa. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset eivät kuitenkaan odota. Siksi yhä useamman maan pitää tehdä riittäviä toimia, jotta saavutamme Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet.

Suomalaiselle palkansaajaliikkeelle on tärkeää, että kokous tuo selkeää edistystä ilmastonmuutoksen hillinnässä, sopeutumisessa ja luontokadon torjumisessa. Tämä tarkoittaa, että kokouksen jälkeen yhä useampi maa on sitoutunut 1,5 asteen tavoitteeseen ja toimii sen mukaisesti. Voi hyvin olla, että tässä onnistutaan vain, jos kehittyneet maat lisäävät jo luvattua, mutta toistaiseksi vajaaksi jäänyttä rahoitusta kehittyville maille. Ilmastorahastosta on tarkoitus käyttää vuosittain 100 miljardia euroa kehittyvien maiden ilmastotoimien tukemiseen.

Päästöttömään yhteiskuntaan siirryttäessä pitää varmistaa toimien oikeudenmukaisuus työntekijöille.

Teollisuusmaiden on lisäksi sitouduttava rahoittamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen ja menetysten korvauksia kaikkein haavoittuvimmille maille, kuten uudelleenrakentamishankkeita ilmastotuhojen jälkeen. Länsimaiden talous on saanut kasvunsa hyödyntämällä fossiilienergiaa ja -teknologiaa, joten niillä on velvollisuus rahoittaa köyhempien maiden päästöttömiä toimia.

Päästöttömään yhteiskuntaan siirryttäessä pitää varmistaa toimien oikeudenmukaisuus työntekijöille. Tärkeä osa toimista, joilla torjutaan ilmaston lämpenemistä ja luontokatoa, tapahtuu työpaikoilla. Samalla kun yritykset ja muut organisaatiot panostavat päästöttömiin prosesseihin ja teknologioihin sekä materiaalienkäyttöön, työntekijöille on tarjottava mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen, jotta uutta teknologiaa voidaan ottaa käyttöön ilman viiveitä. Näin voidaan saavuttaa hiilinegatiivisuutta tavoittelevia ratkaisuja riittävän nopeasti.

…ilmastotoimien keskeisenä tavoitteena on, että ne uudistavat työpaikkojen laatua.

Ilmastotavoitteisiin ja -toimiin on hankala sitoutua, jos ne tuovat mukanaan huolen oman työpaikan menetyksestä. Säällinen palkka on tärkeä keino varmistaa ihmisten toimeentulo ja siksi ilmastotoimien keskeisenä tavoitteena on, että ne uudistavat työpaikkojen laatua. Oikeudenmukainen siirtymä on syytä määritellä hyvin vahvasti nimenomaan työntekijöiden aseman turvaamisen kautta.

Kun osaamisvajeisiin reagoidaan ajoissa, voidaan varmistaa parhaiten työstä työhön siirtyminen ilman työttömyyttä. Kansallisesti on tärkeää tunnistaa toimialakohtaiset osaamis- ja koulutustarpeet sekä ilmastomuutoksen vaikutukset työllisyyteen. Tässä työssä ammattiyhdistysliikkeellä on keskeinen asema asiantuntijana. Palkansaajajärjestöjen osallistaminen ilmastotyöhön sitouttaa järjestöt ja niiden toimijat valmisteluun sekä edistää ilmastomuutostietoisuutta työntekijäkentässä.

Vihreä siirtymä on ennen kaikkea mahdollisuus koko yhteiskunnalle, kunhan se tehdään oikeudenmukaisesti ja kaikkia hyödyttäen.

Kirjoittajat ovat palkansaajakeskusjärjestöjen ilmastoasioita pinnalla pitävät
Pia Björbacka (SAK), Piia Rekilä (Akava) ja Jaakko Haikonen (STTK).

COP27-ilmastokokous on 6.–18. marraskuuta Sharm-El-Sheikhissä Egyptissä. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat edustettuna Suomen valtuuskunnassa.

Lisätietoa kokouksesta kokouksen sivustolta https://cop27.eg/#/  ja puheenjohtajamaa Egyptin kokoussivuilta https://cop27.eg/#/

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue