yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu liittyy organisaation kilpailukykyyn ja riskienhallintaan, ja kannattava liiketoiminta on saatava aikaiseksi eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Yksityisillä ja julkisilla organisaatioilla on velvollisuuksia, jotka eivät välttämättä ole oikeudellisesti sitovia, mutta jotka on otettava huomioon, eli vastuu oman toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ei ole vapaaehtoista. Välittömään sosiaaliseen vastuuseen kuuluu lainsäädännön työelämää koskevien velvoitteiden lisäksi henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen, vastuulliset toimintatavat irtisanomistilanteissa, sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Taloudellinen vastuu on reilua palkkausta, veronmaksua ja investointeja. Vastuullisesti toimiva yritys tai julkinen organisaatio on selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Liittojen tiedotteet

Jyty: Vesi on perusoikeus – siitä tule tehdä kauppatavaraa

| 31.1.2020

Jyväskylässä suunnitellaan julkisena palveluna toimineen kaupungin vesihuollon osittaista yksityistämistä. Myös muutamilla muilla paikkakunnilla julkinen vesihuolto aiotaan panna rahoiksi.... Lue lisää