yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu liittyy organisaation kilpailukykyyn ja riskienhallintaan, ja kannattava liiketoiminta on saatava aikaiseksi eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Yksityisillä ja julkisilla organisaatioilla on velvollisuuksia, jotka eivät välttämättä ole oikeudellisesti sitovia, mutta jotka on otettava huomioon, eli vastuu oman toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ei ole vapaaehtoista. Välittömään sosiaaliseen vastuuseen kuuluu lainsäädännön työelämää koskevien velvoitteiden lisäksi henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen, vastuulliset toimintatavat irtisanomistilanteissa, sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Taloudellinen vastuu on reilua palkkausta, veronmaksua ja investointeja. Vastuullisesti toimiva yritys tai julkinen organisaatio on selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Blogi

Yrityksen vastuullisuus ei saa olla lehmänkauppaa

Elena Gorschkow | 6.3.2024

Viime viikkoina EU:ssa on seurattu erikoisia käänteitä yritysvastuudirektiivin äänestyksissä. Suomi, joka on itse ollut direktiivissä aloitteellinen ja aktiivinen ja... Lue lisää

Blogi

COP27-ilmastokokouksen pitää sitouttaa tehokkaampiin ilmastotoimiin

Jaakko Haikonen | 7.11.2022

YK:n seuraavaa ilmastokokousta, joka pidetään Egyptissä, odotetaan epävarmoissa tunnelmissa. Useilla foorumeilla on tuotu esiin huoli, että Venäjän hyökkäyssodalla... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Jyty: Vesi on perusoikeus – siitä tule tehdä kauppatavaraa

| 31.1.2020

Jyväskylässä suunnitellaan julkisena palveluna toimineen kaupungin vesihuollon osittaista yksityistämistä. Myös muutamilla muilla paikkakunnilla julkinen vesihuolto aiotaan panna rahoiksi.... Lue lisää