Sä oot kolmekymppinen – onnea Allianssi! 

Kirjoittaja:

Markus Wright

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja

Profiili

Allianssi Ry täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Vuosien kertyessä nuorisotyön merkitys on noussut yhä tärkeämmäksi. Nuoria on koeteltu niin taloudellisilla kriiseillä, luonnonkatastrofeilla kuin pandemioillakin. Erityisen vaikeita ovat olleet viimeiset kaksi vuotta, kun pandemian vuoksi etäopiskelu ja yhteisön puuttuminen ovat jättäneet nuoriin syviä jälkiä. Niiden korjaaminen vaatii päämääräistä ja asiantuntevaa työtä. 

Allianssin roolia nuorten aseman edistäjänä ei voi vähätellä. Viimeisen 30 vuoden aikana määrätietoinen työskentely nuorten puolesta on ollut vaikuttavaa. Haasteita toki riittää edelleen. Yhteiskunnan polarisaatio työntää yhä useamman nuoren kauemmas yhteiskunnallisen keskustelun piiristä. Nuorten aktivoiminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on äärimmäisen tärkeää, sillä siten nuoret oppivat toimimaan ja vaikuttamaan. 

Nuorten äänestysprosentti niin kunnallis- kuin eduskuntavaaleissa on turhan alhainen – muista vaaleista puhumattakaan. Kunnallisella tasolla tehdään kuitenkin usein erityisesti nuoria koskevia päätöksiä esimerkiksi urheilukentistä, koulutuksesta ja vaikkapa nuorisotiloista.  

Eduskuntavaalit ovat varmasti näkyvimmät vaalit. Ketkä valitaan johtamaan rakasta Suomea seuraavaksi neljäksi vuodeksi? Tämäkään kysymys ei saa nuoria vaaliuurnille antamaan ääntään. Tässä uskon Allianssilla olevan erinomainen mahdollisuus tuoda demokratiaa lähemmäs nuoria. Allianssi kokoaa yhteen kymmeniä suomalaisen nuorisotyön asiantuntijoita, joita kaikkia tarvitsemme nuorten saamiseksi vaaliuurnille. 

Nuorisotyö ei helpotu seuraavan 30 vuoden aikanakaan, päinvastoin. Väestön ikääntyminen aiheuttaa yhteiskunnallista keskustelua ja sen pohjalta päätöksiä, eikä nuorten äänen soisi hukkuvan tässäkään. Kuten Allianssin eduskuntavaalikampanjakin sanoo: ilman nuoria meillä ei ole mitään.  

Onnittelen menestyksekkäästä 30-vuotisesta urasta ja toivotan erinomaisia työvuosia Allianssille myös jatkossa! 

Markus Wright 
STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja 

Ajankohtaista

29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue
24.11.2023

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Lue