Lausunto erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelystä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Veropohjan tiiviys ja säilyvyys ovat tärkeitä tavoitteita Suomen julkisen talouden vahvistamiseksi. Ulkomaisten kiinteistösijoitusten voittojen verotus on myönteinen uudistus suomalaisen veropohjan turvaamiseksi.

Kansainvälisessä verotuksessa on lähtökohtana, että kiinteistön sijaintivaltiolla on oikeus verottaa siellä olevasta kiinteistöstä saatua tulo. Hallituksen ehdotuksessa oleva läpivirtausmalli estää ulkomaisten erikoissijoitusrahastojen verovälttelyn, kun niitä ei enää rinnasteta kotimaisiin kiinteistösijoitusrahastoihin. Nykyisin nämä erikoissijoitusrahastot pystyvät siirtämään kiinteistösijoitusten arvonnoususta aiheutuneet voitot sellaisiin maihin, joissa voittojen verotus on matalalla tasolla tai niitä ei veroteta ollenkaan.

STTK pitää hallituksen esittämää ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoitusten voittojen verottamista kannatettavana.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue