Lausunto erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelystä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Veropohjan tiiviys ja säilyvyys ovat tärkeitä tavoitteita Suomen julkisen talouden vahvistamiseksi. Ulkomaisten kiinteistösijoitusten voittojen verotus on myönteinen uudistus suomalaisen veropohjan turvaamiseksi.

Kansainvälisessä verotuksessa on lähtökohtana, että kiinteistön sijaintivaltiolla on oikeus verottaa siellä olevasta kiinteistöstä saatua tulo. Hallituksen ehdotuksessa oleva läpivirtausmalli estää ulkomaisten erikoissijoitusrahastojen verovälttelyn, kun niitä ei enää rinnasteta kotimaisiin kiinteistösijoitusrahastoihin. Nykyisin nämä erikoissijoitusrahastot pystyvät siirtämään kiinteistösijoitusten arvonnoususta aiheutuneet voitot sellaisiin maihin, joissa voittojen verotus on matalalla tasolla tai niitä ei veroteta ollenkaan.

STTK pitää hallituksen esittämää ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoitusten voittojen verottamista kannatettavana.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue