Lausunto erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelystä

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Veropohjan tiiviys ja säilyvyys ovat tärkeitä tavoitteita Suomen julkisen talouden vahvistamiseksi. Ulkomaisten kiinteistösijoitusten voittojen verotus on myönteinen uudistus suomalaisen veropohjan turvaamiseksi.

Kansainvälisessä verotuksessa on lähtökohtana, että kiinteistön sijaintivaltiolla on oikeus verottaa siellä olevasta kiinteistöstä saatua tulo. Hallituksen ehdotuksessa oleva läpivirtausmalli estää ulkomaisten erikoissijoitusrahastojen verovälttelyn, kun niitä ei enää rinnasteta kotimaisiin kiinteistösijoitusrahastoihin. Nykyisin nämä erikoissijoitusrahastot pystyvät siirtämään kiinteistösijoitusten arvonnoususta aiheutuneet voitot sellaisiin maihin, joissa voittojen verotus on matalalla tasolla tai niitä ei veroteta ollenkaan.

STTK pitää hallituksen esittämää ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoitusten voittojen verottamista kannatettavana.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

31.3.2023

Luottotieto- ja perintäalalle syntyi uusi työehtosopimus

Lue
31.3.2023

Ammattiliitto Pro hakee sopimusalavastaavaa vakuutusalalle

Lue
31.3.2023

SuPer on irtisanonut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen päättymään 30.4.

Lue
31.3.2023

Keskustelu vihreästä siirtymästä kaipaa lisää Amerikkaa

Lue
31.3.2023

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue
30.3.2023

Palkka-avoimuusdirektiivi EU-parlamentissa maaliin – mikä muuttuu?

Lue
30.3.2023

Ammattiliitto Pron hallitus: Kiky-maksut palautettava työnantajan maksettavaksi

Lue
28.3.2023

Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue