Tehyn kuntapäättäjille teettämä kysely: Psyykkisen kuormituksen alentaminen ja palkkauksen parantaminen parhaat keinot sote-alan vetovoiman lisäämiseen

Valtaosa eli 57 % kuntapäättäjistä on sitä mieltä, että sote-alan vetovoimaa pitää parantaa palkkatasoa nostamalla. Asia ilmenee Tehyn Aula Researchilla toteuttamasta kyselystä. 

Muina keinoina nähtiin alhaisempi psyykkinen kuormitus (59 %) ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen
(51 %). 

Melko samanlaisia keinoja pidettiin hyvinä myös hoitajapulaan vastaamiseksi. Työolojen parantamisen valitsi esitetyistä keinosta 70 % ja paremman palkan nimesi 64 % vastaajista.  

– Kuntapäättäjät tuntuvat ymmärtävän hyvin, että sote-alan veto- ja pitovoimatekijät ovat palkkaus ja työolot, mutta silti mitään ei tapahdu. Päinvastoin tuntuu siltä, että kädet nostetaan pystyyn ja ajetaan hoitajapulan takia esimerkiksi leikkaustoimintaa alas tai valitetaan, että vanhuspalveluihin ei löydy hoitajia, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo. 

Ei hyvinvointialueiden alibudjetoinnille 

Vastaajista 33 % pitää kuntien roolia ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä sote-uudistuksen jälkeen merkittävänä ja 44 % kohtalaisena. 16 % pitää tulevaa roolia vähäisenä.  

62 % vastaajista on sitä mieltä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vastuutettava kunnissa strategisen johdon tasolla. Vastaajista 44 % katsoo, että kuntiin tulee perustaa tehtävä sen varmistamiseen, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on huomioitu kaikilla hallinnon aloilla. 56 % ilmoittaa, että mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on otettava myös järjestöt. 

Peräti 89 % vastaajista on samaa mieltä siitä, että kustannussäästöjä ei saa toteuttaa alibudjetoimalla hyvinvointialueita. Hyvinvointialueen ja kuntien vuosittaisia keskusteluja pitää tärkeinä 50 % ja hoitotyön ammattilaisten näkemysten kuulemista parhaista käytännöistä 49 %.  

78 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että hoitotyön johtajilla pitäisi olla hoitotyön ammattilaisen tausta.   

Selvitykseen vastasi yhteensä 870 kuntavaikuttajaa. Osallistujina olivat Manner-Suomen kunnanvaltuutetut ja kunnanhallitusten jäsenet, kuntien sote-lautakuntien jäsenet, sairaanhoitopiirien valtuustojen ja hallitusten jäsenet, Manner-Suomen kunnanjohtajat sekä kuntien sote-virkamiehet.  

Katso kyselyn tuloksia tästä.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, p. 040 8207 848 
Kehittämispäällikkö Sari Viinikainen, p. 040 7793 637 

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue