Pron Malinen: Suomessa tutkinnon suorittaville kv-opiskelijoille automaattinen oleskelulupa

Maahanmuuttajat työelämässä

Työ-ja elinkeinoministeriön aiemmin tällä viikolla julkistetussa työmarkkinanäkemyksessä esitettiin keinoja työllisyysasteen nostamiseksi. Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan Suomessa tutkinnon suorittaville ulkomaalaisille opiskelijoille tulee myöntää tutkinnon valmistumisen yhteydessä automaattisesti oleskelulupa.

Malinen korostaa myös TE-toimistojen roolia työllistymispalveluiden kehittämisessä.

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen kysymys Suomen kilpailukyvyn kannalta nyt ja tulevaisuudessa. TEM:in virkamiespuheenvuorossa osaavan työvoimaan saatavuuden turvaaminen nostettiin yhdeksi strategiseksi painopisteeksi Suomen työmarkkinoiden tulevaisuuden kannalta.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen jakaa TEM:in huolen osaavan työvoiman turvaamisesta.

-Osaaminen on ollut, ja tulee aina olemaan pienen kansakuntamme tärkein ase kansainvälisessä kilpailussa, Malinen tiivistää.

Ammattiliitto Pro esittää osaavan työvoiman saatavuuden vahvistamiseksi, että Suomessa tutkinnon suorittavien ulkomaalaisten opiskelijoiden tulisi saada tutkinnon valmistumisen yhteydessä automaattisesti oleskelulupa.

-Pitäisi olla itsestään selvää, että näistä osaajista meidän on kyettävä pitää kiinni, Malinen toteaa.-Tietenkään tämä ei yksinään ole riittävä toimenpide, mutta tässä on kyse yksinkertaisesta ratkaisusta, joka on hyvä ja oikeudenmukainen kaikille osapuolille. Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa, ja tässä on kyse ihmisistä, jotka ovat paitsi niitä kovasti kaivattuja osaajia, ovat he myös jo integroituneet osaksi suomalaista yhteiskuntaa, Malinen jatkaa.

-Miksi emme pitäisi kiinni osaajista, jotka ovat saaneet korkeatasoisen suomalaisen koulutuksen, Malinen kysyy.

TE-toimistoilla oltava merkittävä rooli myös tulevaisuudessa

-Kasvupalvelu-uudistuksen tulevaisuus riippuu maakuntauudistuksen toteutumisesta. Riippumatta siitä miten kasvupalvelu-uudistuksen kanssa käy, on TE-toimistoilla oltava tulevaisuudessa vahva rooli työllistämispalveluiden keskiössä, Malinen linjaa.

TE-toimistojen henkilöstöllä on vankka osaaminen ja kokemus työllistämispalveluista. Malinen korostaa osaavan henkilöstön merkitystä toimivien palveluiden varmistamisessa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta palveluiden tarve venyy usein hyvin pitkäksi.

-Yksityisillä toimijoillaon oma roolinsa lyhytkestoisten koulutusten tuottajina, mutta kokonaisuuksien hallinnan tulee olla TE-toimistoissa. Palveluiden pirstaloituminen sinne tänne ei ole ihmisen eikä edes järjestelmän toimivuuden kannalta toivottavaa. Työttömäksi joutuva tarvitsee tukea ja neuvontaa, ei turhaa pompottelua ja juoksutusta, Malinen toteaa.

-Virkavastuuta ei voida ulkoistaa yksityisille toimijoille, Malinen jatkaa.

Tulevan hallituksen tulee varmistaa TE-toimistoille riittävät resurssit korkeatasoisen ja laadukkaan henkilökohtaisen ohjaamisen mahdollistamiseksi.

-Työttömäksi joutuvan pitää päästä nopeasti henkilökohtaisen ohjauksen piiriin. Lisäksi palvelujen laatu, kattavat moniammatilliset verkostot ja työttömän saaman palvelun jatkuvuus ovat avainasemassa työllistymisen tukemisessa. Ilman riittäviä resursseja ei kuitenkaan voida odottaa hyviä tuloksia, Malinen päättää.

Lisätietoja: Jorma Malinen, puheenjohtaja, 050 576 0389

***

STTK: Hallitusohjelmaan kirjattava laaja työperäisen maahanmuuton ohjelma

Ajankohtaista

25.9.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue
25.9.2023

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Lue
25.9.2023

Suomen Konepäällystöliitto ja sen jäsenet osallistuvat palkansaajajärjestöjen mielenilmauksiin

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 28. syyskuuta

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 27. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue