Pron hallitusohjelmatavoitteet: Paikallista sopimista uudistettava, valtionhallintoa vahvistettava

– Yksityisen ja julkisen sektorin liittona Pron tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan sisältävät toimenpiteitä niin yritysten kuin valtionhallinnon toimintaympäristöön. Paikallisen sopimisen laajeneminen tarvitsee lainsäädännön tukea ja hyvä valtionhallinto nykyistä parempaa resurssointia, sanoo Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan työehtosopimusten ja työpaikalla tehtyjen paikallisten sopimusten tulkintaetuoikeus pitää siirtää työntekijöille. Nykyinen työnantajien ylivalta tekee sopimisneuvotteluista sanelutilaisuuksia eikä siihen henkilöstö ja luottamusmiehet aio alistua.

– Aito sopiminen on mahdollista vain tasavertaisista lähtökohdista. Seuraavassa hallitusohjelmassa tätä tasavertaisuutta tulee vahvistaa, Malinen toteaa.

Toinen paikallista yhteistyötä hidastava asia on nykyinen yhteistoimintalaki.

Yt-laki on leimautunut irtisanomislaiksi, ja sen aitoon yhteistoimintaan liittyvät kohdat jäävät useilla työpaikoilla toteuttamatta. Yt-lakia selvittäneen työryhmän esitys irtisanomismääräysten siirtämisestä työsopimuslakiin pitää toteuttaa ja yt-lakia vahvistaa työpaikoilla yhteistoimintaan kannustavaksi, ehkä jopa sanktioilla, Malinen toteaa.

Tunnistetaan hankittu osaaminen

Pro haluaa täydentää valtakunnallista koulutusjärjestelmää osaamisen tunnistamismenetelmillä ja todistuksilla.

Työelämässä karttuu kaikille paljon osaamista, joka jää työhistorian aikana tunnistamatta ja tunnustamatta. Sen todentaminen esimerkiksi työpaikanhakutilanteissa on mahdotonta ilman tällaista kansallisella tasolla standardisoitua järjestelmää. Työpaikan ja uran vilkkaampi vaihto edellyttävät, että myös työssä kertynyt osaaminen kyetään todentamaan työpaikkaa hakiessa, Malinen sanoo.

Digitaalinen teollisuus 2030 -tavoiteohjelma

Pro esittää, että seuraava hallitus kokoaa yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja valtionhallinnon asiantuntijoista työryhmän, joka koostaa tavoiteohjelman ”Suomen digitaalinen teollisuus 2030”.

Digitalisaation mahdollisuudet pitää hyödyntää laajasti ja suunnitelmallisesti teollisuudessa ja siihen liittyvissä palveluissa. Käyttöönottoa pitää tukea ja kannustaa kokoamalla yhteen yhteiskuntamme digitaalinen osaaminen ja innovaatiot kaikilta tahoilta, Malinen esittää.

Verovaroilla tuotettavat palvelut säilytettävä demokraattisen päätöksenteon piirissä

Euroopan maiden valtionhallinnon vertailuissa ja tutkimuksissa Suomen valtionhallinto on todettu tehokkaaksi ja henkilöstömäärältään pieneksi suhteessa asukasmäärään.

– Tulevan hallituksen ohjelmassa verovaroilla tuotettavat palvelut on säilytettävä demokraattisen päätöksenteon piirissä. Valtionhallinnon määrärahat pitää osoittaa leikkaamattomana eri toimijoille ja riittävällä henkilöstömäärällä taattava työvoimapalvelut, turvallisuuspalvelut, koulutuspalvelut ja terveyspalvelut, sanoo Malinen.

Lisää panostusta palkka-avoimuuteen

Nykyistä tasa-arvoisemman sukupuolten palkkakehityksen toteutumiseksi tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan yli 150 hengen yrityksissä palkkojen avoimuus yrityksen sisällä.

Palkka-avoimuudella on myönteinen vaikutus sukupuolten palkkatasa-arvon kehittämisessä. Lisäksi perhevapaajärjestelmää pitää uudistaa 6+6+6-mallin mukaisesti. Se myös kannustaa isiä käyttämään perhevapaita ja kohtelee tasa-arvoisemmin eri elinkeinoalojen yrityksiä, Malinen sanoo.

Tutustu tästä Pron hallitusohjelmatavoitteisiin.

Ajankohtaista

5.10.2022

Julia Kurki Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaksi

Lue
4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue