Pron hallitusohjelmatavoitteet: Paikallista sopimista uudistettava, valtionhallintoa vahvistettava

– Yksityisen ja julkisen sektorin liittona Pron tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan sisältävät toimenpiteitä niin yritysten kuin valtionhallinnon toimintaympäristöön. Paikallisen sopimisen laajeneminen tarvitsee lainsäädännön tukea ja hyvä valtionhallinto nykyistä parempaa resurssointia, sanoo Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan työehtosopimusten ja työpaikalla tehtyjen paikallisten sopimusten tulkintaetuoikeus pitää siirtää työntekijöille. Nykyinen työnantajien ylivalta tekee sopimisneuvotteluista sanelutilaisuuksia eikä siihen henkilöstö ja luottamusmiehet aio alistua.

– Aito sopiminen on mahdollista vain tasavertaisista lähtökohdista. Seuraavassa hallitusohjelmassa tätä tasavertaisuutta tulee vahvistaa, Malinen toteaa.

Toinen paikallista yhteistyötä hidastava asia on nykyinen yhteistoimintalaki.

Yt-laki on leimautunut irtisanomislaiksi, ja sen aitoon yhteistoimintaan liittyvät kohdat jäävät useilla työpaikoilla toteuttamatta. Yt-lakia selvittäneen työryhmän esitys irtisanomismääräysten siirtämisestä työsopimuslakiin pitää toteuttaa ja yt-lakia vahvistaa työpaikoilla yhteistoimintaan kannustavaksi, ehkä jopa sanktioilla, Malinen toteaa.

Tunnistetaan hankittu osaaminen

Pro haluaa täydentää valtakunnallista koulutusjärjestelmää osaamisen tunnistamismenetelmillä ja todistuksilla.

Työelämässä karttuu kaikille paljon osaamista, joka jää työhistorian aikana tunnistamatta ja tunnustamatta. Sen todentaminen esimerkiksi työpaikanhakutilanteissa on mahdotonta ilman tällaista kansallisella tasolla standardisoitua järjestelmää. Työpaikan ja uran vilkkaampi vaihto edellyttävät, että myös työssä kertynyt osaaminen kyetään todentamaan työpaikkaa hakiessa, Malinen sanoo.

Digitaalinen teollisuus 2030 -tavoiteohjelma

Pro esittää, että seuraava hallitus kokoaa yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja valtionhallinnon asiantuntijoista työryhmän, joka koostaa tavoiteohjelman ”Suomen digitaalinen teollisuus 2030”.

Digitalisaation mahdollisuudet pitää hyödyntää laajasti ja suunnitelmallisesti teollisuudessa ja siihen liittyvissä palveluissa. Käyttöönottoa pitää tukea ja kannustaa kokoamalla yhteen yhteiskuntamme digitaalinen osaaminen ja innovaatiot kaikilta tahoilta, Malinen esittää.

Verovaroilla tuotettavat palvelut säilytettävä demokraattisen päätöksenteon piirissä

Euroopan maiden valtionhallinnon vertailuissa ja tutkimuksissa Suomen valtionhallinto on todettu tehokkaaksi ja henkilöstömäärältään pieneksi suhteessa asukasmäärään.

– Tulevan hallituksen ohjelmassa verovaroilla tuotettavat palvelut on säilytettävä demokraattisen päätöksenteon piirissä. Valtionhallinnon määrärahat pitää osoittaa leikkaamattomana eri toimijoille ja riittävällä henkilöstömäärällä taattava työvoimapalvelut, turvallisuuspalvelut, koulutuspalvelut ja terveyspalvelut, sanoo Malinen.

Lisää panostusta palkka-avoimuuteen

Nykyistä tasa-arvoisemman sukupuolten palkkakehityksen toteutumiseksi tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan yli 150 hengen yrityksissä palkkojen avoimuus yrityksen sisällä.

Palkka-avoimuudella on myönteinen vaikutus sukupuolten palkkatasa-arvon kehittämisessä. Lisäksi perhevapaajärjestelmää pitää uudistaa 6+6+6-mallin mukaisesti. Se myös kannustaa isiä käyttämään perhevapaita ja kohtelee tasa-arvoisemmin eri elinkeinoalojen yrityksiä, Malinen sanoo.

Tutustu tästä Pron hallitusohjelmatavoitteisiin.

Ajankohtaista

8.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14.12. energia-alalla

Lue
8.12.2023

Tilaisuus osatyökykyisten työllisyydestä perjantaina 15.12.

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14. joulukuuta

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro jatkaa laajoja järjestöllisiä toimenpiteitä työelämäheikennyksiä vastaan

Lue
7.12.2023

COP28 – jokaiselle jotakin

Lue
5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue