SuPerin puheenjohtaja Paavola: Suomen vanhustenhoidon vahvuus on koulutettu hoitohenkilökunta

Silja Paavola, SuPer liitto, lähi- ja perushoitajat

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää erittäin tärkeänä, että vanhustenhoidossa on koulutettua hoitohenkilökuntaa myös jatkossa. Suomessa on tuotettu vanhustenhoito edullisesti, sillä työtä tekevät ammatti-ihmiset, joiden työtä ei tarvitse korjailla jälkikäteen. Kouluttamattomien työntekijöiden määrä on kasvanut. Tämä suuntaus heikentää potilasturvallisuutta ja kuormittaa koulutettua työvoimaa. Se myös lisää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Vanhustenhoidon asiakkaat ovat todella huonokuntoisia ja tarvitsevat koulutetun työvoiman osaamisen.

SuPer järjesti vanhustenhoidosta paneelikeskustelun keskiviikkona 15. maaliskuuta. Keskustelijoina olivat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila, professori, kaupunginvaltuutettu, vanhusneuvoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara, osastopäällikkö Arja Peiponen Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista sekä YTM, väitöskirjatutkija Tiina Vaittinen Tampereen yliopistosta. Paneelin puheenjohtajana toimi YTM, väitöskirjatutkija Olli Karsio Tampereen yliopistosta.

Puheenjohtaja Maija Anttila, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta
Anttila painotti arvoja: millä arvoilla tarjoamme ikäihmisille palveluja? On poliittinen tahtotila kilpailuttaa palveluja. Palveluja olisi voitava hankkia myös suorahankintana. Anttila oli myös huolissaan siitä, että ammattitaidon merkitys jää aivan liian vähälle huomiolle. Suomen terveydenhuollon voimavara on ollut koulutettu henkilökunta.

Professori, kaupunginvaltuutettu, vanhusneuvoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara

Asko-Seljavaara painotti yhteisöllisyyden merkitystä. Nuorten ja vanhojen on asuttava lähekkäin ja ihmisten on opittava pitämään huolta toisistaan. Esitetty sote-uudistus ja erityisesti esitys valinnanvapaudesta ei sellaisenaan tule toimimaan. Asko-Seljavaara totesi myös, että Suomessa on todella koulutettu ja osaava hoitohenkilökunta.

Puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer

Paavola muistutti puheenvuoroissaan siitä, kuinka tärkeää ihmisen elämä on viimeiseen hengenvetoon asti. Hoidon on oltava laadukasta. Henkilöstömitoitukseen ei saa sisällyttää kouluttamatonta työvoimaa. On huolehdittava siitä, että hoitamassa on koulutettu hoitaja. Paavola oli huolissaan myös omavalvonnasta, joka ei tällä hetkellä toimi. Työntekijöille, jotka kertovat havaitsemistaan epäkohdista työnantajalle, seuraa valitettavan usein erilaisia ongelmia työpaikalla.

Osastopäällikkö Arja Peiponen, Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

On kaikkien tehtävä huolehtia vanhuksista yhdessä. Vanhus on osa yhteisöä ja vanhuksen on oltava mukana yhteisön toiminnassa mahdollisimman pitkään. Muissa Pohjoismaissa käytetään Suomea enemmän kouluttamatonta työvoimaa vanhustenhoidossa. Peiposen mukaan henkilöstön on oltava koulutettua, sillä vanhukset ovat sen verran huonokuntoisia tänä päivänä.

YTM, väitöskirjatutkija Tiina Vaittinen, Tampereen yliopisto

Vaittinen oli huolissaan siitä, että vanhuuden heikkoutta peitellään. Hoivapolitiikka on hänen mukaansa todellisuudesta irrallaan olevaa hoivapolitiikkaa, joka ei tunnusta vanhusten todellista hoivan
tarvetta. Hoivan tarvetta pidetään enemmänkin poikkeuksena. Vaittinen on yksi Hoivan arvoiset – vaiva yhteiskunnan ytimessä -kirjan kirjoittajista.

SuPerissa on 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue