STTK: Sote-sektorin riittävä rahoitus turvattava

Sote-uudistus ja henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuolloin monikanavaisen rahoituksen purkamista ja yksinkertaistamista pohtinut työryhmä jätti tänään raporttinsa.

STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittisen asiantuntijan Riitta Työläjärven mielestä nykyinen sote-rahoitusmalli on monikanavaisena hankalasti koordinoitava.
– Tässä mallissa rahoitusvastuuta voidaan pallotella toimijalta toiselle. Rahoitusmalli kaipaakin selkeyttä ja mahdollisuuden koordinoida kokonaisuutta niin, että samanaikaisesti varmistetaan palvelujen laatu, vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja integraatio.

Tällä hetkellä työnantajien rahoitusosuus kattaa suurimman osan nykyisten työterveyspalveluiden kustannuksista. Loppu rahoitetaan palkansaajien maksuosuudella kelan työtulovakuutuksen kautta.
– Työterveyshuollon palvelut työkyvyn tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi ovat tärkeitä. STTK:n arvio on, että sote-palvelujen rahoituspohjan kaventamiseen ei nykytilanteessa ole varaa.

Palvelujen tasa-arvo syntyy STTK:n mielestä sillä, että eri asiakasryhmien tarpeisiin vastataan räätälöinnillä.
– Tällä hetkellä se toteutuu hyvin esimerkiksi työterveyshuollossa ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä. Nämä palvelujärjestelmän parhaiten toimivat osiot tulee säilyttää. Niitä pitää myös kehittää siten, että työterveyshuollon kattavuus saadaan turvattua kaikille palkansaajille ja YTHS:n palvelut laajennettua ammattikorkeakouluopiskelijoille. Myös Kelan hyvin toimivat ja kustannustehokkaat korvausjärjestelmät on säilytettävä sairaanhoitovakuutuksessa niin, että esimerkiksi lääkekorvaukset ja matkakorvaukset toteutetaan samojen periaatteiden mukaisesti koko maassa.

Koordinaatiota tulevaisuuden järjestämisvastuullisten tahojen kanssa voidaan STTK:n mielestä parantaa niin, että valtion maksuosuus sairaanhoitovakuutuksessa siirretään tulevaisuuden järjestämisvastuullisten tahojen kustannettavaksi.
– Raportin viisi erilaista rahoitusmallivaihtoehtoa pitää jatkovalmistelussa arvioida ja pohtia niiden yhteensovittamisen toimivuutta perustuslakivaliokunnan linjaamien kolmen järjestämismallivaihtoehdon kanssa.

Sote-järjestämismallin jatkotyön ja rahoitusvaihtoehdosta päättämisen on oltava uuden hallituksen kärkihanke. Tätä mieltä on myös neljä viidesosaa suomalaisista äänestäjistä.
– Epävarmuuden pitkittyminen kuormittaa yhä rankemmin sote-sektorin henkilöstöä, vaarantaa kustannuskehityksen hallinnan ja palvelukokonaisuuden koordinaation. Tavoitteena on oltava, että uusi järjestämislaki ja riittävän rahoituksen turvaava rahoitusmalli ovat toteutusvaiheessa jo vuonna 2018.

Lisätietoja:
STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, puh: 040 8272 988

***

Aiheesta lisää:

STTK: Sote-uudistuksen henkilöstöriskeihin ei ole varauduttu

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue