STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Kotimaisella omistajuudella tärkeä rooli uusien työpaikkojen synnyttämisessä

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Talouspolitiikka

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi, että Suomessa talouskriisi, teollisuuden rakennemuutos ja väestön ikääntyminen luovat vielä pitkään paineita talous- ja yhteiskuntapolitiikalle.
– Kasvunäkymät ovat edelleen heikot ja Venäjän tilanne luo Suomen talouteen uutta epävarmuutta.

Palola ei hyväksy kritiikkiä, jonka mukaan hallitus on vaikeassa taloustilanteessa ollut toimeton. Esimerkiksi yhteisöveroalennus vahvistaa yritysten kilpailukykyä, joskin STTK kannatti alennuksen porrastamista useammalle vuodelle. Sote-uudistus puolestaan on osoitus kaikkien puolueiden kyvystä löytää yhteisymmärrys isoissa asioissa.
– Kehysriihen päätöksistä keskituloiset palkansaajat kantavat suurimman vastuun. Päätökset ovat vaikeita ja kipeitä, mutta niin ovat Suomen ongelmatkin. Ratkaisuja tarvitaan, Palola toteaa.

STTK:n puheenjohtaja puhui tänään Perheyritysten Liiton tilaisuudessa. Hän totesi myös työmarkkinajärjestöjen kantaneen vastuuta, jota siltä on vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa odotettu.
– Kasvu- ja työllisyyssopimus turvaa palkkamaltin ja työrauhan. Parhaillaan neuvotellaan eläkeuudistusta. Joka sanoo, että vastuuta ei ole kannettu, puhuu omiaan.

Suomen menestys riippuu investoinneista

Jatkossa Suomen menestys ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus riippuu täysin siitä, investoidaanko Suomeen, syntyykö uusia työpaikkoja ja näin suomalaisille työtä. Myös julkisen sektorin toimintaedellytykset riippuvat työstä ja verotuloista.
– Hyvinvoinnin pahin vihollinen on kasvava työttömyys. Työttömyydellä on pitkät jäljet, jotka heijastuvat talouskasvuun ja julkiseen talouteen. Neljässä vuodessa pitkäaikaistyöttömyys on tuplaantunut ja puolet pitkäaikaistyöttömistä ei palaa koskaan töihin. Tämä aiheuttaa yhteiskunnalle arviolta 2.5 miljardin laskun. Tälle kehitykselle on pantava piste, Palola vaatii.

Rakennemuutoksen ja talouskriisin aiheuttama työttömyys iskee erityisen pahasti perinteiseen teollisuuteen, josta työpaikkoja vähenee ja katoaa kokonaan. Uudet työpaikat syntyvät etupäässä pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin, palvelualoille ja julkiselle sektorille.
– Nyt tarvitaan työmarkkinoiden, elinkeinoelämän ja politiikan toimijoiden yhteistä pöytää ja laajaa näkemystä siitä, mistä kasvu otetaan ja miten työt pidetään Suomessa. Kotimaisella omistajuudella on tärkeä rooli työpaikkojen synnyttämisessä. Tarvitsemme nykyistä vahvempaa vuoropuhelua sen tahdon synnyttämiseksi, jolla Suomeen luodaan uusia työpaikkoja.

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue