Ratkaiseeko raha? Hyvinvointialueet kahden tulen välissä

STTK on julkaissut pamfletin, joka viitoittaa osaltaan tietä hyvinvointialueiden rahoituksen suuntaviivojen pohtimiseen. Siihen on koottu asiantuntijakirjoituksia, jotka luovat erilaisia näkymiä yhteiseen tulevaisuuteemme.

Kirjoitukset on jaettu kolmeen temaattiseen osioon, joista ensimmäisessä kerrataan hyvinvointialueiden rahoituksen perusteita. Toisessa osiossa luodaan katsaus rahoituksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kolmas osio avaa tietä kohti kukoistavia hyvinvointialueita.

Kirjoitukset

Hyvinvointialueiden rahoituksen ABC

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen yleiset periaatteet ja Suomi,
Markku Pekurinen

Hyvinvointialueiden rahoitusmalli,
Tom-Henrik Sirviö

Huomioita hyvinvointialueiden rahoitusmallista,
Lasse Lehtonen

Haasteita ja mahdollisuuksia

Hyvinvointialueiden rahoitus kaipaa pidemmän aikavälin näkökulmaa,
Kirsi Varhila

Asiakasmaksut eivät voi kävellä hyvinvoinnin yli,
Anne Perälahti

Häämöttääkö maakuntavero?,
Timo Viherkenttä

Yhdyspinnat kuntoon – osaoptimointiin julkisen sektorin sisällä ei ole varaa,
Sanna Lehtonen

Tekoäly ja sote-data avain nykyistä tehokkaampaan terveydenhuoltoon,
Kristo Lehtonen ja Markus Kalliola

Sote-rahoitusta ei voi kiristää – hoitoon pääsy ja perusoikeudet vaarassa,
Kirsi Sillanpää

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku – myös hyvinvointialueiden rahoituksessa,
Jussi Salo

Fiksummalla työnjaolla mielekkyyttä ja tuottavuutta,
Jukka Maarianvaara

Turvallisuudesta ei voi tinkiä missään olosuhteissa,
Tuula Kukonlehto

Pelastaako yksityinen sektori hyvinvointipalvelut?,
Tom-Henrik Sirviö

Kohti kukoistavia hyvinvointialueita

Kolme pointtia – kaikkien suomalaisten terveyspalvelut kuntoon,
Kristiina Patja ja Paulus Torkki

Suuntaviivoja jatkovalmisteluun,
STTK

Hyvinvointialueilla on onnistumisen pakko

Hyvinvointialueiden onnistuminen tehtävässään on yksi Suomen kohtalonkysymyksistä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen järjestävä aluehallinnon taso on vastuussa siitä, että suomalaiset saavat apua elämän eri tilanteissa. Hyvinvointialueet ovat myös julkisen talouden kannalta merkityksellisiä. Valtion noin 90 miljardin euron budjetista lähes 25 miljardia käytetään hyvinvointialueiden rahoitukseen. Luku on ihmisten ikääntymisestä aiheutuvan palvelutarpeen kasvun vuoksi nousussa.

Viime hallituskaudella päätetty hyvinvointialuemalli määrittää hyvinvointipalveluiden järjestämistä Suomessa pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on useita hyvinvointialueiden kehittämiseen tähtääviä toimia, rahoituksen perusrakenne näyttää pysyvän lähitulevaisuudessa ennallaan. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu lähinnä valtiolta tulevaan rahoitukseen, jota täydentävät esimerkiksi asiakasmaksut.

Rahoitus on saanut painavan roolin viimeaikaisessa hyvinvointialueista käytävässä keskustelussa. Hyvinvointialueiden tehtävä on kuitenkin ensisijaisesti kansalaisten tarvitsemien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluiden järjestäminen. Rahoituksessa tasapainoillaan kahden vaativan tavoitteen välillä – julkisen talouden kustannusten nousua pitäisi hillitä ja samalla varmistaa väestön tarvitsemat palvelut.

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK