STTK ei hyväksy toimeentulo-ongelmiin johtavia työttömyysturvan lisäleikkauksia

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Hallitus on jatkamassa työttömyysturvaan kohdistettuja isoja leikkauksia. Nyt vuorossa on jo toinen suuri heikennyspaketti, jossa ansiopäivärahan määrää alennetaan porrastuksella jopa neljännes. Jatkossa ansiopäivärahan määrä laskisi 20 prosenttia noin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen ja lisäksi vielä viisi prosenttia noin kahdeksan kuukauden työttömyyden jälkeen. Samalla yli 57-vuotiaiden työttömien työttömyysturvan suojasäännöksiä poistetaan, ja palkkatuetusta työstä poistetaan työssäoloehdon kertyminen.

STTK vastustaa näitä toimia.
– Ansioturvaan suunniteltu heikennys on hyvin suuri ja siitä seuraa merkittäviä toimeentulo-ongelmia työttömäksi joutuville ja heidän perheilleen. Muutosten seurauksena yhä useammat työnhakijat joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen ja muihin perusturvaetuuksiin. STTK vastustaa näitä toimia ja muun muassa siksi järjestämme STOP nyt! -mielenosoituksen yhdessä SAK:n kanssa Helsingissä 1. helmikuuta, puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

STTK muistuttaa, että ansiopäivärahan suuruus on keskimäärin noin 1 500 euroa kuukaudessa. Sen määrä putoaisi leikkauksen jälkeen keskimäärin noin 1 150 euroon.
– Näin suuri ansiopäivärahan tason heikennys suhteessa perusturvan tasoon ei ole sosiaalivakuutuksen tarkoituksen mukaista. Suurella osalla työttömistä ansiopäiväraha jäisi hyvin lähelle perusturvan tasoa. Työmarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus saada sellainen turva, joka takaa toimeentulon työttömyyden aikana. Hallituksen toimet johtavat siihen, että isolla osalla työntekijöistä näin ei olisi, Palola korostaa.

Ansiopäivärahan tason alennus kohdistuu suurelta osin samoihin ihmisiin kuin jo aiemmin toteutetut työttömyysturvan leikkaukset. Muutosten yhteisvaikutukset ovat kasautumassa samoille ihmisille ja asettavat monet perheet vaikeisiin toimeentulo-ongelmiin.
– Lapsiperheköyhyys, syrjäytyminen ja ihmisten eriarvoistuminen lisääntyvät, Palola varoittaa.

STTK ei myöskään hyväksy työttömyysturvan ikäsidonnaisten suojasäännösten poistamista.
– Se lisää toimeentulo-ongelmia yli 57-vuotiaiden ikäryhmässä. Lisäksi toimet kohdistuvat etenkin työnhakijoihin, joilla on ennestään vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille esimerkiksi toimintakykyyn tai osaamiseen liittyvien haasteiden vuoksi.

STTK ja SAK kutsuvat koolle STOP nyt! -mielenosoituksen 1. helmikuuta työelämäheikennyksiä vastaan

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja STTK kutsuvat koolle STOP nyt! -mielenosoituksen hallituksen työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia vastaan torstaina 1. helmikuuta. Mielenosoitus järjestetään Helsingin Senaatintorilla klo 12.00–14.00.

Mielenosoituksella vastustetaan työelämäheikennyksiä, kuten lakiin kirjattua vientimallia. Järjestöt haluavat lähettää yhdessä työelämää ja suomalaisten hyvinvointia heikentävälle hallitukselle viestin: uudistusten valmistelussa on painettava jarrua.

Lue lisää STOP nyt! -mielenosoituksesta

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue