Ahvenanmaan yhteysalusliikenteen alushenkilökunnan työnseisaus

Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Konepäällystöliitto ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ovat lähettäneet EW Finland Oy:n, Kalbåda Shipping Oy:n ja niiden tunnetuille edustajille neuvotteluesityksen työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi Ahvenanmaan yhteisalusliikenteeseen.

Ahvenanmaan yhteysalusliikenteellä tarkoitamme Ahvenanmaalla ja/tai sieltä Turun saaristoon suuntautuvia yhteysalusreittejä, joita liikennöidään Ahvenanmaan maankuntahallituksen omistamilla aluksilla ja joiden operointi kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Alusten Ådan ja Mergus viimeisimmän kilpailutuksen on voittanut EW Finland Oy.

Työnantajana toimivan Kalbåda Shipping Oy:n puolesta annetussa kirjallisessa vastauksessa 6.11.2023 työnantajapuoli ei suostunut työehtosopimusneuvotteluihin, eikä osapuolet siten ole edenneet neuvotteluihin saakka.

Edellä mainitut yhtiöt eivät ole tehneet työehtosopimusta merenkulun työntekijäyhdistysten kanssa eikä työsuhteisiin sovellu mikään yleissitova työehtosopimus. Näin ollen edellä mainittujen yhtiöiden operoimilla aluksilla ei sovelleta mitään työehtosopimusta eikä työrauhavelvoite ole voimassa.

Tämän johdosta Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Konepäällystöliitto ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ilmoittavat työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti, että ellei osapuolten välillä ole saatu aikaan ratkaisua hyväksyttävästä työehtosopimuksesta, niiden piiriin kuuluva alushenkilökunta aloittaa työnseisauksen 28.11.2023 klo 6.00 sitä mukaa, kun alukset ovat kiinnittyneet satamaan.

Työnseisaus koskee kaikkia edellä mainittujen yhtiöiden operoimia aluksia Ahvenanmaan yhteisalusliikenteessä, joilla ei ole voimassa hyväksyttävää työehtosopimusta. Työnseisauksen alkamisajankohdan jälkeen alusten henkilökunta suorittaa kaikki heille muutoin normaalisti kuuluvat tehtävät, mutta kieltäytyvät seuraamasta alusten mukana niiden pyrkiessä pois satamasta tai pyrkiessä siirtymään satama-alueella. Kaikki tarvittava hätä-, turvallisuus- ja muu suojatyö jää työtaistelun ulkopuolelle.

Helsingissä 13. päivänä marraskuuta 2023

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY
Kenneth Bondas & Sannaleena Kallio

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY
Robert Nyman & Pertti Roti

SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO RY
Johan Ramsland & Kristian Heiskanen

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue