Ahvenanmaan yhteysalusliikenteen alushenkilökunnan työnseisaus

Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Konepäällystöliitto ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ovat lähettäneet EW Finland Oy:n, Kalbåda Shipping Oy:n ja niiden tunnetuille edustajille neuvotteluesityksen työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi Ahvenanmaan yhteisalusliikenteeseen.

Ahvenanmaan yhteysalusliikenteellä tarkoitamme Ahvenanmaalla ja/tai sieltä Turun saaristoon suuntautuvia yhteysalusreittejä, joita liikennöidään Ahvenanmaan maankuntahallituksen omistamilla aluksilla ja joiden operointi kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Alusten Ådan ja Mergus viimeisimmän kilpailutuksen on voittanut EW Finland Oy.

Työnantajana toimivan Kalbåda Shipping Oy:n puolesta annetussa kirjallisessa vastauksessa 6.11.2023 työnantajapuoli ei suostunut työehtosopimusneuvotteluihin, eikä osapuolet siten ole edenneet neuvotteluihin saakka.

Edellä mainitut yhtiöt eivät ole tehneet työehtosopimusta merenkulun työntekijäyhdistysten kanssa eikä työsuhteisiin sovellu mikään yleissitova työehtosopimus. Näin ollen edellä mainittujen yhtiöiden operoimilla aluksilla ei sovelleta mitään työehtosopimusta eikä työrauhavelvoite ole voimassa.

Tämän johdosta Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Konepäällystöliitto ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ilmoittavat työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti, että ellei osapuolten välillä ole saatu aikaan ratkaisua hyväksyttävästä työehtosopimuksesta, niiden piiriin kuuluva alushenkilökunta aloittaa työnseisauksen 28.11.2023 klo 6.00 sitä mukaa, kun alukset ovat kiinnittyneet satamaan.

Työnseisaus koskee kaikkia edellä mainittujen yhtiöiden operoimia aluksia Ahvenanmaan yhteisalusliikenteessä, joilla ei ole voimassa hyväksyttävää työehtosopimusta. Työnseisauksen alkamisajankohdan jälkeen alusten henkilökunta suorittaa kaikki heille muutoin normaalisti kuuluvat tehtävät, mutta kieltäytyvät seuraamasta alusten mukana niiden pyrkiessä pois satamasta tai pyrkiessä siirtymään satama-alueella. Kaikki tarvittava hätä-, turvallisuus- ja muu suojatyö jää työtaistelun ulkopuolelle.

Helsingissä 13. päivänä marraskuuta 2023

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY
Kenneth Bondas & Sannaleena Kallio

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY
Robert Nyman & Pertti Roti

SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO RY
Johan Ramsland & Kristian Heiskanen

Ajankohtaista

11.12.2023

Vihreä siirtymä on globaali suuntaus

Lue
11.12.2023

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) annettava raportti ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista (ILOn perussäännön 19 artikla)

Lue
11.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisia työnseisauksia elintarvikealalla

Lue
8.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14.12. energia-alalla

Lue
8.12.2023

Tilaisuus osatyökykyisten työllisyydestä perjantaina 15.12.

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14. joulukuuta

Lue
7.12.2023

Ammattiliitto Pro jatkaa laajoja järjestöllisiä toimenpiteitä työelämäheikennyksiä vastaan

Lue
7.12.2023

COP28 – jokaiselle jotakin

Lue