SAK, Akava ja STTK: Työntekijöiden osaamista vahvistettava reilun vihreän siirtymän varmistamiseksi

Lisätietoja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili
Ilmastonmuutos

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vaativat Suomen pysyvän tavoitteessaan olla hiilineutraali vuonna 2035. Samalla on varmistettava, että siirtymä toteutuu oikeudenmukaisesti ja työntekijöiden ääni kuuluu ilmastotoimista päätettäessä.

Järjestöt painottavat, että vihreä siirtymä on mahdollisuus Suomelle ja Euroopalle, kunhan se tehdään oikeudenmukaisesti ja siten, että kaikki kokevat hyötyvänsä siitä. Jotta hiilinegatiivisuuteen pyrkiviä ratkaisuja syntyy riittävän nopeasti, tarvitaan uuden teknologian käyttöönotto-osaamista.

Onnistuneessa vihreässä siirtymässä avainasemassa on työntekijöiden osaamisen päivittäminen. Yhteiskuntamme on kyettävä ennakoimaan vihreän siirtymän työllisyysvaikutukset ja viimeistään nyt kartoitettava toimialakohtaisesti osaamistarpeet. Mahdollisiin osaamisvajeisiin on reagoitava ajoissa, mikä varmistaa parhaiten siirtymisen työstä työhön ilman työttömyysjaksoja, järjestöt korostavat.

Seuraavan hallituksen kiireellisimpiä tehtäviä on aloittaa valmistelu, jolla määritellään toimet työvoiman osaamisen varmistamiseksi. Yhdessä koulutuksen järjestäjien, työntekijöiden ja työnantajien kanssa on selvitettävä, millainen yhteiskunnallinen tilaus on erilaisille koulutuskokonaisuuksille otettaessa käyttöön vihreään siirtymään liittyvää teknologiaa. Samalla on varmistettava, että Suomessa jatkuvan oppimisen kokonaisuudet tarjoavat riittävää koulutusta, jolla haasteeseen voidaan vastata. 

YK:lla on selkeät periaatteet oikeudenmukaiseen siirtymään. Keskeistä on kansallisesti vahvistaa velvollisuuttaa noudattaa niitä ilmastopoliittisessa päätöksenteossa. Tämä luo selkeät puitteet sille, että vihreässä siirtymässä kaikki pysyvät mukana. Palkansaajakeskusjärjestöjen vaalipaneelissa tänään keskiviikkona pureudutaan muun muassa osaavan työvoiman saatavuuteen, jotta vihreän siirtymän tuomia uusia teknologioita voidaan ottaa käyttöön sekä siihen, miten varmistamme työpaikkojen säilymisen. Paneelikeskusteluun osallistuvat parlamentaarisen ilmastopolitiikan seurantaryhmän jäsenet Elisa Gebhard (SDP), Lulu Ranne (PS), Saara-Sofia Sirén (Kokoomus), Inka Hopsu (Vihreät) ja Mai Kivelä (Vasemmistoliitto) sekä kansanedustaja Mikko Kärnä (Keskusta). Keskustelun juontaa toimittaja Kirsi Alm-Siira ja sitä kommentoi Suomen Ilmastopaneelin jäsen Annukka Vainio.

Lisätietoja

Pia Björkbacka, SAK, puhelin 050 464 5342

Piia Rekilä, Akava, puhelin 044 300 9484

Jaakko Haikonen, STTK, puhelin 0400 273 385

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue