TYÖ2030-ohjelma: Noin kolmannes kaverisuhteista on lähtenyt liikkeelle työpaikalta

työntekijät juttelemassa

Työpaikat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja kaverisuhteiden solmimiselle. Suomalaiset arvioivat, että noin kolmannes kaverisuhteista on lähtenyt liikkeelle työpaikalta. Työkavereiden tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta pidetään tärkeä asiana elämässä. Etätyö on jättänyt jälkensä työkaveruuksiin:  kyselyn mukaan etätyö on heikentänyt ainakin hetkellisesti nuorten työkaveruuksia.

Työpaikalla on tärkeä merkitys suomalaisten sosiaalisuudelle ja monille työpaikka on avannut koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita. Kyselyn mukaan suomalaisilla on keskimäärin noin viisitoista kaveria ja ikäryhmässä 45-54-vuotiaat on keskimäärin eniten kavereita. Keskimäärin noin neljä kaveruutta koko kaveripiiristä on alkanut työn kautta.

Reilu neljännes suomalaisista puolestaan arvioi, että noin 27 prosenttia kaverisuhteista on syntynyt työpaikoilla. Työkavereiden määrä ystävyyssuhteissa korostuu ikäryhmässä 45-64-vuotta. Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että myös kyseisellä ikäryhmällä on takanaan eniten työvuosia ja työn kautta kertyneitä ystävyyssuhteita.  Neljä prosenttia vastanneista arvioi, että heillä ei ole yhtään kaveria.

Reiluus on työkaverin tärkein ominaisuus

Työkaveruudessa arvostetaan eniten reiluutta, tiimipelaamisen taitoja, helposti lähestyttävyyttä ja hyviä kommunikointitaitoja. Suomalaisista noin neljä viidesosaa pitää työkaveruuden tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta tärkeänä asiana.

Työkaverit tuovat myös iloa arkeen ja ovat tuki arjessa. Reilu neljäosa suomalaisista pitää erittäin tärkeänä asiana sitä, että he kokevat voivansa oppia uutta työkavereiltaan.

Työn merkityksellisyys, hyvinvoiva ja -toimiva työyhteisö sekä mahdollisuus kehittyä ovat tämän päivän isoja trendejä työelämässä.

Reilu neljäosa suomalaisista pitää uuden oppimista erittäin tärkeänä työkaveruuden tuomana asiana.

Työkaveruuden ohella koko työyhteisöllä on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja parhaimmillaan hyvä työyhteisö on tärkeä voimavara.

”Työn merkityksellisyys, hyvinvoiva ja -toimiva työyhteisö sekä mahdollisuus kehittyä ovat tämän päivän isoja trendejä työelämässä. Toimiva työyhteisö vaikuttaa myönteisesti työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Hyvään työyhteisöön on myös mukava tulla aamuisin”, toteaa ohjelmajohtaja Sanna Kulmala TYÖ2030-ohjelmasta.

Työyhteisön tuen ja yhteisöllisyyden merkitys korostuu työuran alussa. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ yleistyvät nopeasti työelämässä. ”Työnantajien kannattaa nyt kiinnittää erityistä huomiota keinoihin vahvistaa yhteisöllisyyttä. Verkostoitumisessa on kyse loppujen lopuksi kohtaamisista ihmisten välillä. On tärkeää luoda edellytyksiä luonnollisille ja arkisille kohtaamisille, jotka tukevat työntekijöiden verkostoitumista”, korostaa erikoistutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitokselta.  

TYÖ2030-ohjelma teetti joulukuun lopussa Työkaveri-kansalaiskyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten kaverisuhteita. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa. Kyselyyn vastasi tuhat 18-75-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteellisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3 prosenttiyksikköä. Kyselyn suunnittelusta vastasi Pohjoisranta BCW.

Lisätietoja:

ohjelmajohtaja Sanna Kulmala, TYÖ2030-ohjelma, sanna.kulmala@ttl.fi tai p. 040 411 6378

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin. Toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla. TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Ajankohtaista

23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue