Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin ainoastaan toimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatri tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri taikka hammaslääkäri. Lisäksi psykologin tutkimukset korvattaisiin jatkossakin. Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvaukset poistuisivat.

STTK pitää tärkeänä, että julkisen sektorin rooli terveydenhuollon toteuttajana on vahva, ja että palveluiden yhdenvertaisuus voidaan taata mahdollisimman hyvin. Julkista sektoria vahvistamalla sen houkuttelevuutta työnantajana pystytään myös parantamaan.

STTK pitää esitettyjä muutoksia kuitenkin ennenaikaisina hyvinvointialueiden

toiminnan käynnistymiseen nähden. Olennaista on varmistaa, että julkisen sektorin palveluvalikoima on riittävän kattava ja kysyntää vastaava ja että hoitoon pääsy hyvinvointialueilla saadaan turvattua ennen merkittäviä muutoksia terveydenhuollon rahoitukseen ja palveluiden korvattavuuteen.

STTK huomauttaa, että sote-palveluiden rahoitusta uudistettaessa, tavoitteena tulisi olla palvelujen saatavuuden turvaaminen kansalaisille.

STTK katsoo lisäksi, että vaikutusarvioinnissa tulisi huomioida paremmin julkisen ja yksityisen sektorin palveluvalikoimien erot. Julkinen sektori ei kaikilta osin tarjoa lainkaan palveluja, joita yksityinen terveydenhuolto tarjoaa. Näitä palveluja ovat esimerkiksi gynekologin tai silmälääkärin palvelut tai riittävät ja monipuoliset fysioterapiapalvelut.

Muutostilanteissa keskeistä on myös se, että sekä Kelan että muun sote-alan henkilöstön asema turvataan.

Ida Nummelin
STTK ry

Ajankohtaista

29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue
28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue