sairausvakuutus

Kelan toimeenpanema sosiaaliturvan osa, joka korvaa sairastamisen kuluja sekä sairastamiseen, kuntoutukseen ja vanhempainvapaisiin liittyviä ansionmenetyksiä. Tarkoituksena tasata sairastamisen kustannuksia sekä turvata toimeentuloa.

Palkansaajille tärkeä osa sosiaaliturvaa työkyvyn tukemiseksi sekä työurien pidentämiseksi. Suomalaiseen malliin kuuluu, että palkansaajat ovat mukana neuvottelemassa muutostilanteista, koska he ovat etuuksia rahoittamassa ja käyttämässä. Viime vuosina leikkauksia kuitenkin tehty enemmän kuin mitä palkansaajajärjestöt ovat nähneet välttämättömiksi.

Sairausvakuutus jakautuu päivärahakorvauksien ja työterveyshuollon korvauksien työtulovakuutukseen, sekä sairauskulujen, lääkekorvauksien ja matkakorvauksien sairaanhoitovakuutukseen.

Tällä hetkellä muutoksia luvassa sekä sote-uudistuksen että tulevan sosiaaliturvuudistuksen myötä.

Lausunto

Sairausvakuutus, korvattavat taksimatkat

Ida Nummelin | 18.11.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan kustannusten säilyttäminen vuoden... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Samppa Koskela | 17.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Sairausvakuutuslakia koskevat ehdotukset Esityksessä ehdotetaan muutoksia osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiin ja osasairauspäivärahan enimmäisaikaan. Muutosten... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ida Nummelin | 17.8.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin ainoastaan toimenpiteissä, jotka on... Lue lisää

Lausunto

Erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

Ida Nummelin | 12.5.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevan... Lue lisää

Lausunto

Sairausvakuutuksesta korvattava taksimatka

Ida Nummelin | 12.5.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnan korottaminen on... Lue lisää

Nummelin, Ida

Ida Nummelin | 11.8.2021

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija. Vastaan työterveyteen, työkykyyn, sairausvakuutukseen, kuntoutukseen ja sosiaaliturvauudistukseen liittyvistä asioista.   , ida.nummelin@sttk.fi, 050 547... Lue lisää