Oppivelvollisuusiän nostaminen olisi tasa-arvoteko

Kirjoittaja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili
Oppivelvollisuusiän nostaminen

Koulutuksen tasa-arvo on parantunut Suomessa 100 vuoden aikana suurin harppauksin. Se on vaatinut rohkeita koulutuspoliittisia uudistuksia. Oppivelvollisuuslain asettamisesta tulee siitäkin pian kuluneeksi sata vuotta. Silloin määrättiin jokaisen lapsen oikeudesta ja velvollisuudesta vähintään kuusivuotiseen kansakouluun. Todellinen tasa-arvoloikka otettiin 1970-luvulla, jolloin toteutettiin peruskoulu-uudistus. Uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli taata tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille perhetaustaan tai varallisuuteen katsomatta.

Lukutaidossa tyttöjen ja poikien välinen osaamistasoero näkyi selvästi jo ensimmäisissä PISA-raporteissa.

Maailman tietoisuuteen suomalainen koulutusjärjestelmä tuli 2000-luvun alussa, jolloin OECD julkaisi ensimmäiset PISA-tutkimusten tulokset. Suomalaisnuoret loistivat maiden välisessä vertailussa osaamisessaan kaikilla tutkituilla osa-alueilla eli lukutaidossa, matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa.

Koulussa tasoerot sukupuolten välillä kasvavat tyttöjen hyväksi

Sittemmin osaamistulokset ovat kääntyneet laskuun ja ero vertailumaihinkin on kaventumaan päin. Merkille pantavaa on, että osaamistasoerot sukupuolten välillä kasvavat tyttöjen hyväksi. Lukutaidossa tyttöjen ja poikien välinen osaamistasoero näkyi selvästi jo ensimmäisissä PISA-raporteissa, ja viimeisimpien tulosten mukaan tämä ero on OECD-maiden suurin. Tämän lisäksi sukupuolten väliset osaamistasoerot ovat kasvaneet suuriksi luonnontieteissä.

Riski jäädä pelkän peruskoulun varaan on miehillä suurempi kuin naisilla.

15 prosenttia ikäluokasta jää edelleen vaille peruskoulun jälkeistä tutkintoa

Noin 15 prosenttia ikäluokasta jää edelleen vaille peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ongelma koskee molempia sukupuolia, mutta riski jäädä pelkän peruskoulun varaan on miehillä suurempi kuin naisilla. 20-29 –vuotiaista miehistä joka viidenneltä puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto, mikä tarkoittaa noin 66 000 nuorta miestä.

Naiset opiskelevat miehiä pitemmälle ja myös osallistuvat koulutukseen miehiä useammin. Miehet osallistuvat naisia useammin ainoastaan työvoimakoulutukseen, johon osallistuminen ei ole vapaaehtoista vaan osallistumista ohjaa vahvasti työ- ja elinkeinoviranomainen. Aikuiskoulutuskaan ei ole pystynyt tasaamaan eroja osaamistasossa, ja siksi erot tulevat näkymään pitkään ja heijastumaan yksilöiden työuriin.

Naiset opiskelevat miehiä pitemmälle ja myös osallistuvat koulutukseen miehiä useammin.

Oppivelvollisuusiän nostaminen hyödyttäisi etenkin miehiä

Koulutusta arvioidaan ja kehitetään, mutta näyttää siltä että koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan vaikuttavampia ja koko koulutusjärjestelmää uudistavia toimenpiteitä. Tällainen toimenpide olisi yleisen oppivelvollisuusiän nostaminen vuodella. Uudistus hyödyttäisi etenkin miehiä, joiden koulutustaso jää naisia matalammaksi.

Oleellista olisi löytää ratkaisu tärkeään nivelvaiheeseen, jossa nuoret siirtyvät peruskoulusta toiselle asteelle. Muita kiperiä ratkaistavia ongelmia ovat muun muassa nuorten sukupuolittuneet koulutusalavalinnat sekä opintojen keskeyttäminen erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena tulee olla, että jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Riina Nousiainen
koulutuspoliittinen asiantuntija

STTK:n miehen tasa-arvo -teema on osa Suomi 100 -ohjelmaa. STTK järjestää SuomiAreenalla aiheeseen liittyvän keskustelun 12.7. klo 11.45 osoitteessa Antinkatu 5.

***

STTK: Myös miesten tasa-arvoa on edistettävä

Koulutukseen tasa-arvoa oppivelvollisuutta pidentämällä

Oppivelvollisuuden pidentäminen nostaa työllisyysastetta jopa neljä prosenttiyksikköä

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue