Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

Finlands Sjömans-Union, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund har skickat ett förhandlingsförslag till företrädarna för EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy om att inleda kollektivavtalsförhandlingar för den åländska förbindelsefartygstrafiken. Arbetsgivarsidan har inte gått med på kollektivavtalsförhandlingar. Nämnda företag har inte uppgjort något kollektivavtal med sjömansfackföreningarna.

Med Ålands förbindelsefartygstrafik avses skärgårdstrafiken i åländska skärgården och/eller därifrån mot åboländska skärgården, som drivs av fartyg som huvudsakligen ägs av Ålands landskapsregering.

Sjömansfackföreningarna har meddelat, att om inte en godtagbar lösning gällande kollektivavtalet nås mellan parterna, kommer den berörda fartygsbesättningen inleda en arbetsnedläggelse den 28 november 2023 klockan 06.00 vartefter fartygen har förtöjts i hamnen.

Arbetsnedläggelsen gäller alla fartyg som trafikeras av nämnda företag i Ålands förbindelsefartygstrafik och som inte har ett gällande kollektivavtal. Under arbetsnedläggningen utför fartygens besättning samtliga till dem tillhörande arbetsuppgifter, men vägrar att följa med fartygen då de lämnar hamnen. Allt nödvändigt nöd-, säkerhets- och annat skyddsarbete är undantagna från arbetskonflikten.

Tilläggsinformation:

Finlands Skeppsbefälsförbund

Johan Ramsland, verksamhetsledare

tel. 040 667 2227

Finlands Maskinbefälsförbund

Robert Nyman, verksamhetsledare

tel. 050 454 2767

Finlands Sjömans-Union

Kenneth Bondas, ordförande
tel. 0400 813 079

Senaste artiklarna

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU