Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

Landets regerings målsättningar att göra drastiska försämringar i arbetsbetslivet och i  socialskyddet, samt att försvaga löntagarorganisationernas ställning, kan inte accepteras säger Pertti Roti, ordförande i Finlands Ingenjörsförbund.

Styrelsen för Finlands Maskinoperatörsförbund beslöt på sitt möte att uppmana sina medlemmar att delta i de missnöjesyttringar som STTK:s fackförbund anordnar för att motarbeta landets regerings arbetslivs försämringar och för att trygga de egna medlemmarnas arbetsvillkor och försörjning. Missnöjesyttringarna genomförs efter branschspecifik hänsyn och så samstämmigt som möjligt med andra förbund.

Finlands Maskinbefälsförbund är grundande medlemsförbund i centralorganisationen STTK och dess medlemmar utför mycket krävande expert- och ledningsarbete för att säkerställa Finlands försörjningstrygghet.

Ytterligare information
ordförande Pertti Roti tel: 0505591637

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram