Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

Landets regerings målsättningar att göra drastiska försämringar i arbetsbetslivet och i  socialskyddet, samt att försvaga löntagarorganisationernas ställning, kan inte accepteras säger Pertti Roti, ordförande i Finlands Ingenjörsförbund.

Styrelsen för Finlands Maskinoperatörsförbund beslöt på sitt möte att uppmana sina medlemmar att delta i de missnöjesyttringar som STTK:s fackförbund anordnar för att motarbeta landets regerings arbetslivs försämringar och för att trygga de egna medlemmarnas arbetsvillkor och försörjning. Missnöjesyttringarna genomförs efter branschspecifik hänsyn och så samstämmigt som möjligt med andra förbund.

Finlands Maskinbefälsförbund är grundande medlemsförbund i centralorganisationen STTK och dess medlemmar utför mycket krävande expert- och ledningsarbete för att säkerställa Finlands försörjningstrygghet.

Ytterligare information
ordförande Pertti Roti tel: 0505591637

Senaste artiklarna

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU