Jyty: Tvångslagstiftning ökar oron på arbetsmarknaden

– I de pågående förhandlingarna mellan arbetsmarknadens centralorganisationer måste man till varje pris nå en överenskommelse om åtgärder som kompenserar tvångslagstiftningen. Om detta inte går att uppnå och det tvingande lagpaketet klubbas igenom, kommer vi att ha mycket svåra kollektivavtalsförhandlingar framför oss nästa år. Det är uppenbart att oron på arbetsmarknaden kommer att öka och att arbetsfreden kommer att prövas hårt i många branscher, förutspår Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.

Hon framhåller att tvångslagarna, om de går igenom, är en svår kränkning av den traditionella västerländska avtalsfriheten. Pihlajamäki, som talade vid Jyty Torneås 70-årsjubileumsfest i lördags, påminner oss om att regeringens förslag, om det förverkligas, bl.a. kommer att innebära en förkortning av de längsta semestrarna, mindre lön under sjukfrånvaro på grund av karenstiden vid sjukdom, lägre semesterpenning samt att några söckenhelger blir oavlönade lediga dagar. Regeringen har sagt sig hålla fast vid tidtabellerna och dess förslag på åtgärder som eventuellt förbättrar kostnadskonkurrenskraften sändes ut på remiss i onsdags.

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki betonar att risken föreligger att en eventuell tvångslagstiftning blir komplicerad och oklar med grundlagsenliga problem på flera ställen enligt experterna. Pihlajamäki förundrar sig över att arbetstagar- och arbetsgivarsidan inte har fått anmäla avvikande mening till lagpropositionen, trots att de har hörts som experter i arbetsgrupper under beredningen av lagarna. En annan sak som väcker förvåning är att effekterna av lagarna som ursprungligen endast skulle gälla i tre år nu verkar bli bestående.

– Organisationerna har fortfarande möjlighet att försöka komma med ett ersättande avtal som förhindrar tvingande lagstiftning. Arbetsmarknadsparterna förväntas komma med ett förslag inom de närmaste veckorna. Vi som förbund sitter inte med vid förhandlingsbordet utan det gör centralorganisationerna. Vi finns givetvis med i bakgrunden under förhandlingarna och påverkar bildandet av ett avtal med olika metoder, påpekar Pihlajamäki.

Jyty gjorde en undersökning bland sina medlemmar i syfte att kartlägga och stöda förhandlingsmålsättningarna. Nästan 12 000 medlemmar deltog i undersökningen.

– I undersökningen fick regeringens förslag till tvångslagstiftning gällande konkurrenskraftssprånget på 5 procent och förkortad semester ett förkrossande nej. Medlemmarna är även ovanligt redo att ta till fackliga stridsåtgärder för att försvara sina förmåner, berättar Pihlajamäki.

– Helt av annan åsikt eller delvis av annan åsikt var nästan alla av Jytys medlemmar om påståendet ’Vi sänker lönerna med exempelvis 5 procent från nuvarande nivå’. Ett lika stort motstånd väcker det förslag som innebär att de längsta semestrarna förkortas till 30 dagar.

– Särskilt orättvist är det att förkortningen av semestern drabbar olika grupper av arbetstagare ojämnt, huvudsakligen framför allt kvinnodominerade branscher inom kommunsektorn inom vilken personer som har varit i tjänst i minst 15 år har 38 dagar semester. Enbart en sänkning av semesterpenningen skulle innebära en avsevärd lönesänkning på årsnivå för de personer som har rätt till den längsta semestern, poängterar Jytys ordförande.

Vidare framhåller hon att man en gång i tiden genom kollektivavtalsförhandlingar kommit överens om att använda en del av lönehöjningsutrymmet till något bättre semesterförmåner än normalt i stället för till löneförhöjningar.

Semesterförmånen har varit ett sätt att locka folk att arbeta inom offentlig basservice och välfärdstjänster, då det inte har varit möjligt att konkurrera med lönen. Införandet av en karensdag vid sjukledighet motsätter sig största delen av alla som deltog i Jytys undersökning, detsamma gäller sänkningen av lönen till 80 procent för sjukdag 2–8. Moderata löneuppgörelser är Jytys medlemmar däremot beredda att göra.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi * Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete av nya Europaparlamentsledamöter mot löntagare

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik