STTK betonar betydelsen av lyckad integration och fördömer rasism

STTK ordnar tillsammans med sina medlemsförbund och flyktingförläggningen i Kyrkslätt utbildning om det finländska arbetslivet och dess spelregler för asylsökande som kommit till Finland.

– Vi vill delta i att göra det lättare för dem som kommer hit att anpassa sig till samhället, arbetslivet och kulturen, säger ordförande Antti Palola.

STTK hoppas att man lyckas med att integrera asylsökandena så bra som möjligt.

– Antalet asylsökande och andra invandrare som kommer till Finland är

i år rekordstort, enligt vissa uppskattningar upp till 50 000 personer. Det viktigaste är att de som kommer hit så fort som möjligt kommer igång med språkstudierna och andra studier som behövs och via det in i arbetslivet. För barnen är det ytterst viktigt att få tillgång till finländsk dagvård, förskola och grundskola, betonar Palola.

STTK påminner om att jämlikhet är ett centralt värde i det finländska arbetslivet.

– I arbetslivet bör alla ha samma rättigheter och skyldigheter. Att invandrare kommer in i arbetslivet får inte innebära att man försämrar arbetsvillkor och ställer anställda mot varandra till exempel i fråga om löner.

STTK anser att man bör diskutera invandring. Rasism bör man däremot inte tolerera alls.

– De bästa metoderna för integrationen hittas genom diskussion, god praxis och även olika nyskapande försök. Rasism i alla dess former och alla våldsåtgärder mot invandrare bör fördömas, betonar Palola.

Ordförande Antti Palola och organisationschef Juska Kivioja besökte flyktinganläggningen i Kyrkslätt. De asylsökande på boendet berättade för dem om sin bakgrund och sina framtidsdrömmar.

Tilläggsuppgifter i STTK:
ordförnade Antti Palola, telefon 040 509 6030
organisationschef Juska Kivioja, telefon 050 581 4372

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag