SuPers ordförande Silja Paavola: Åldringarna blir utsatta om personaldimensioneringen minskas

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers ordförande Silja Paavola anser att regeringens nedskärningsplaner gällande personalmängden inom äldreomsorgen är ofattbara.
– Äldreomsorgen är redan nu i dåligt skick på grund av att man inte anställer tillräckligt med personal. Arbetstagarna blir utmattade på grund av den okontrollerbara arbetsbördan. Också den etiska belastningen, som ökar hela tiden eftersom det inte finns tid att ge god vård till klienten, försämrar arbetsförmågan. Om personaldimensioneringen sänks till en nivå på 0,4 kommer SuPer att vända sig till institutionen som behandlar mänskliga rättigheter inom Europarådet. SuPer har idag kontaktat riksdagsledamöter gällande frågan.

Regeringens planerade minskning av vårdarnas minimiantal inom äldreomsorgen, målsättning 0,4/klient
 
Klienter/enhet Morgonskift Kvällsskift Nattskift Ledig dag
9 1 1 1 2
18 2 1 1 3
27 3 2 1 4
36 5 2,5 2 5

I offentligheten har man felaktigt angett att en dimensionering på 0,4 innebär 4 vårdare per 10 klienter. Personalen delas i själva verket upp på olika skift när dimensioneringen räknas ut.
Klienterna inom äldreomsorgen har ofta flera sjukdomar. I exemplet i ovanstående tabell behöver 12 av 18 klienter med största sannolikhet hjälp och vägledning på många sätt. Återstående 6 klienter kan sannolikt fungera självständigt men behöver vägledning samt övervakning och vård dygnet runt. Enligt äldreomsorgslagen borde varje klient få individuell vård och bli bemött utgående från sina egna servicebehov. Det krävs kraftigt nedsatt funktionsförmåga för att man ska få boendeservice, det är med andra ord inte fråga om lättvårdade klienter. Det sägs ofta att man skulle kunna rationalisera funktionerna. Hur skulle det gå till? Vid ett löpande band inom industrin är det lätt att effektivisera men vårdarbetet sker inte vid löpande band.

Redan den nuvarande dimensioneringen på 0,5 innebär närmast förvaring och gör det inte möjligt att ge god vård. En del av arbetsgivarna följer rekommendationerna och ombesörjer en sådan personalmängd som god vård förutsätter. En beklagligt stor mängd följer bara minimidimensioneringen och en del underskrider till och med den. Därför har SuPer krävt att dimensioneringen skrivs in i lagstiftningen.

Det uppstår inte nya arbetsplatser när man försöker klara sig med en mindre personalmängd. Att minska dimensioneringen skulle på många håll innebära uppsägningar för personalen.

Till SuPer hör över 86 000 utbildade yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen både inom den privata och den offentliga sektorn.

Tilläggsuppgifter: SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085

Senaste artiklarna

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar